Werkgroep Genealogie (stamboomonderzoek)

 
Enkele leden zijn op kleine schaal bezig met eigen stamboomonderzoek. Als vereniging zouden we graag in het bezit komen van bidprentjes. Vaak gaan bij het opruimen van zolders en inboedels jammergenoeg vele bidprentjes verloren. Deze prentjes geven vaak, naast het levensverhaal van de overledene, zeer veel gegevens prijs en zijn als zodanig van onschatbare waarde voor de genealoog.