Heemkundige activiteiten/mededelingen 2008-2009

WIE HERKENT DE MENSEN OP DE VOORPAGINA?
Tijdens de Nieswieler-filmavond van 15 januari 2009 werden in café A gen Baag beelden vertoond die waren gefilmd door Duitse militairen van de propagandacompagnie die met de oprukkende militairen van de 4e Pantserdivisie meereden. Deze filmbeelden werden reeds eerder vertoond tijdens de oorlogsjaren in de Duitse Wochenschau. Duidelijk is te zien dat de Duitse troepen door de Kerkstraat rijden en de Rijksweg opdraaien richting Wahlwiller. Waar vroeger ‘d’r Jeukensplei’ was, het huidige begin van de Schulsbergweg, staan jeugdigen het gebeuren gade te slaan. Tijdens de filmavond vielen o.a. de namen van Theo Bröcheler, Hubert Ploum, Louis Weijenberg, die langs de kant van de weg zouden staan. De foto aan de voorzijde van deze Nieswieler Nujts is ook tijdens de Duitse opmars gemaakt en wellicht dat deze mensen in Nijswiller woonden. Als u de mensen herkent, zou u dan contact willen opnemen met Adry Weijenberg, tel. 043-4511638.

BESTUUR
Het bestuur van de HKV bestaat uit de volgende dorpsgenoten:

* Adry Weijenberg, voorzitter + webmaster (043-4511638 of hmal.weijenberg@12move.nl)
* Bèr Gootjes, secretaris (043-4511586 of bgootjes@home.nl)
* Hermien Weijenberg, penningmeester (043-4511638 of hermientje@live.nl)
* Erik Kaczorowski, bestuurslid (043-4512554 of erikkaczorowski@hetnet.nl )
* Jochen Reinders, bestuurslid (043-4512436 of jochenreinders@hetnet.nl)

Mocht u vragen hebben of zou u graag lid willen worden of heeft u informatie voor ons, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.
BEZOEK OOK EEN KEER ONZE WEBSITE!


BIDPRENTJES
Onlangs werden we verblijd met een enveloppe met bidprentjes. Mevrouw Annie van de Weijer-Maassen uit Vaals en oorspronkelijk uit Nijswiller, schonk de heemkundevereniging de bidprentjes die dateren uit de 40er t/m de 80er jaren van de 20 eeuw. Bijna alle overledenen op de bidprentjes waren afkomstig uit Nijswiller. Bidprentjes zijn van groot belang bij stamboomonderzoek omdat ze vaak een schat aan informatie bevatten. Hartelijk dank voor deze geste! Heeft u ook bidprentjes en weet u er geen raad meer mee, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

DODENHERDENKING 4 MEI 2009
Tijdens de dag van de Nationale Dodenherdenking, 4 mei, zal ook weer in Nijswiller een kranslegging plaatsvinden. Om 17.30 uur zal, na een korte overweging door pastoor Reijnen, de eerste krans gelegd worden bij de plaquette aan de Biesweg waarna in stille tocht naar het kerkhof zal worden gelopen. Daar zal na het spelen van de ‘Last Post’ en het Wilhelmus een krans worden gelegd op het graf van soldaat Hein Hamacher, die op 10 mei 1940 in Nijswiller sneuvelde. Afgesloten wordt met het plaatsen van een krans bij de gedenksteen van dorpsgenoot Hans Bertram die in 1946 in voormalig Nederlands-Indië het leven liet. Ook dit jaar zullen familieleden van de gesneuvelden aanwezig zijn.

HUIZEN FOTOGRAFEREN
Het komend voorjaar en zomer is de kans groot dat u een aantal heemkundeleden al fotograferend door onze straten ziet lopen. Een van onze projecten is het op de gevoelige plaat vastleggen van alle straten en gebouwen. We pogen zo ons archief betreffende de gebouwen van Nijswiller compleet te maken zodat alles voor toekomstige generaties beschikbaar blijft.


OPROEP: WIE HEEFT INFORMATIE OVER DE BASISSCHOOL?
Heemkundelid en oud-directeur van de basisschool, Rijkel Groenveld, is bezig met het verzamelen van informatie, rapporten, foto’s e.d. van zijn oude werkplek. Hij is voornemens een artikel te schrijven over diverse gebeurtenissen betreffende de St. Jozefschool. Alle informatie is welkom! Heeft u informatie voor hem, neem dan contact op met Rijkel (4511365) of met Adry Weijenberg (4511638).

65 JAAR BEVRIJDING
Rond 16 september zullen we stilstaan bij het feit dat Nijswiller 65 jaar geleden werd bevrijd door de Amerikanen. We zijn dan voornemens om met de kinderen van de basisschool een bevrijdingswandeling in en om Nijswiller te lopen. Er zijn nog genoeg sporen in het landschap die herinneren aan de oorlog. Door de kinderen op deze sporen te wijzen willen we bijdragen aan een bewustwordingsproces over de geschiedenis en het eigen ‘heem’ bij de jeugd. Ook zullen we dan een krans gaan leggen op het Amerikaanse kerkhof in Margraten.

HISTORISCHE KALENDER SUCCESVOL
We hebben zeer positieve berichten mogen ontvangen over de uitgave van de historische Nieswieler kalender. De oplage van 150 kalenders was begin januari helemaal uitverkocht. Als u zeker wilt zijn van een kalender van 2010, kunt u dat vanaf oktober (de volgende Nieswieler Nujts) kenbaar maken. Heemkundeleden en sponsoren ontvangen een kalender gratis.

KROEDWUSJ PLUKKEN
Evenals verleden jaar zullen parochianen en heemkundeleden ook dit jaar weer kruiden gaan verzamelen voor de kruidenzegening rond 15 augustus. We gaan een aantal malen op pad omdat niet alle gewassen en kruiden tegelijkertijd geschikt zijn voor de pluk. Heeft u interesse om mee te gaan neem dan contact op met kerkmeester Leo Klerks of met Adry Weijenberg.

GEZELLIGE WIJNWANDELING
Het weer heeft ons zeker niet in de steek gelaten tijdens de wijnwandeling van 19 oktober j.l. Heemkundelid Wim Gloerich vertelde letterlijk in alle geuren en kleuren over het proces van de wijnbereiding, vanaf de bloei van de druiven tot en met het bottelen van de wijn. De wandeling die volgde werd afgesloten met de nodige flessen wijn en brood met ‘zeem’ en Franse kaas tussen de druivenranken in Wahlwiller.

BEZOEK BOERDERIJMUSEUM SCHIMMERT
Afgelopen zondag 26 april zijn we op bezoek geweest bij het boerderij- en heemkundemuseum in Schimmert. Op die dag waren er speciale activiteiten in en om het museum: klompen maken, vlaaien bakken in een leemoven, ploegen met paarden, manden maken etc. Zeker de moeite waard om een keer naar toe te gaan! Kijk ook op hun website: www.boerderijmuseumschimmert.nl


ZOMERWANDELING MET DE HEEMKUNDEVERENIGNG
Frans Frijns zal geïnteresseerden in juni door het landschap loodsen en vertellen over de aanwezige planten en dieren. Hou onze website in de gaten voor de precieze datum.

FOTOARCHIEF
Voor ons fotoarchief blijven we op zoek naar oude foto’s en documenten. Deze kunnen worden gebruikt in publicaties of misschien wel op onze Nieswieler kalender. Alle soorten foto’s zijn welkom: trouwfoto’s, communiefoto’s, landschappen, gebouwen, schoolfoto’s enzovoorts. De foto’s worden door Erik Kaczorowski (tel. 4512554) ingescand op de computer en zullen daarna zo spoedig mogelijk worden terugbezorgd. Op onderstaande foto (ontbreekt op website) uit 1938 zien we Jacques Pricken en Pierre Smeets, beiden destijds wonend aan “op der Welsch”.

ACTIVITEITEN 2009

Naast de gebruikelijke werkgroepenbijeenkomsten en bestuursvergaderingen staan de volgende activiteiten gepland voor 2009:
* Gehele jaar: bijhouden en uitbouwen van de website.
* Gehele jaar: contacten onderhouden met zusterverenigingen.
* Gehele jaar: archiefbezoeken.
* Gehele jaar: foto’s verzamelen en inscannen.
* Verdere inventarisatie en fotograferen van gebouwen.
* Interviewen van oudere generatie t.b.v. publicaties.
* 15 januari: jaarvergadering met filmavond.
* 26 april: bezoek aan boerderijmuseum Schimmert
* 4 mei: kranslegging en dodenherdenking.
* Uitgeven van ‘Nieswieler Nujts’ (2 keer: april en september/oktober.)
* Juni: Zomerwandeling o.l.v. Frans Frijns.
* I.s.m. parochianen: plukken van ‘kroedwusj’. (juli/augustus)
* 16 September: Bevrijdingswandeling voor basisschooljeugd en kranslegging op het oorlogskerkhof in Margraten.
* Najaar: bezoek aan stroopfabriek Canisius in Schinnen.
* Uitbrengen historische kalender Nijswiller. (november)

Als u geen lid bent en u zou graag een kijkje willen komen nemen tijdens een van de activiteiten, bent u bij dezen van harte uitgenodigd om dit te doen. Iedereen is welkom!

KRUISWEG VAN PATER EN KUNSTENAAR GERARD MATHOT IN KERK
Vanaf het begin van de vastentijd van 2009 wordt de kruisweg van pater en kunstenaar Gerard Mathot in de kerk van Nijswiller tentoongesteld. De kruisweg lag in een oud klooster van de Redemptoristen en is door pastoor Reijnen tijdelijk naar Nijswiller gehaald om de mensen te laten genieten en mediteren bij deze kunstwerken. Mathot raakte tijdens de oorlog bevriend met Aad de Haas en diens invloeden zijn hier en daar te herkennen in Mathots werk. Deze kruisweg dateert van het begin van de zestiger jaren van de 20e eeuw. Een tijd waarin Mathot veel wandkleden ontwierp. L. Ewals schrijft in zijn 'Gerard Mathot, Redemptorist en kunstenaar' (Voorburg, 2003. p. 78): "Hij tekende de veertien staties in al hun soberheid, zonder aanduiding van plaats of tijd, met heel weinig figuren en met een ingetogenheid die herinnert aan het werk van Aad de Haas in Wahlwiller." Het oorlogsmonument van Eyserlinde is ook ontworpen door Gerard Mathot.

Op bovenstaande foto van de vernieuwing van het wegdek van de Rijksweg komt de oude 19e eeuwse wegbedekking, bestaande uit zgn. “kinderkoppen”, tevoorschijn tijdens de graafwerkzaamheden. Oktober 2008. (op de website ontbreekt deze foto)