2016

 

De website is bijgewerkt met foto's uit 2015 en 2016
Nijswiller, 21 december 2016
 

 

 

Standbeeld Sint Jozef

Nijswiller, 19 november 2016

In tegenstelling tot wat in het weekblad 1Gulpen-Wittem wordt vermeld, zullen de Heemkunde

Wahlwiller en de Heemkundevereniging Nijswiller gezamenlijk bespreken waar het beeld van
Sint Jozef, gemaakt door de Vaalser kunstenaar Frans Griesenbrock en dat momenteel bij de
basisschool staat, zal komen te staan. Een aantal bestuursleden van beide verenigingen zal
binnenkort bijeenkomen om e.e.a. te bespreken.

 

 

Nieswieler Nujts, jaargang 12 nr. 2
Nijswiller, 28 oktober 2016
De nieuwe Nieswieler Nujts ligt weer in de brievenbus.
Zie ook onder Publicaties 2016.

 

 

 

 

"Remember September 1944" in NIjswiller in de startblokken
Nijswiller, 9 september 2016
Het weekend van 17 en 18 september staat voor de deur en de organisatie van Remember September is op dit moment dagelijks bezig met de puntjes op de i te zetten. Bijna elke dag zijn er contacten met re-enactors en bezoekers. Ook is er intensief contact geweest met het Ministerie van Justitie en met de afdeling Bijzondere Wetten van de Korpschef van de politie, maar ook met de eigenaren en gebruikers van de locaties waar het hele gebeuren gaat plaatsvinden. De organisatie wil zo weinig mogelijk aan het toeval overlaten. Het wordt dan ook een geweldig weekend met intussen zo’n 240 re-enactors en ruim 50 militaire voertuigen. Het Amerikaanse kamp zit in ieder geval nagenoeg vol. De organisatie heeft in kaart gebracht waar iedere groep komt te staan. De meeste van de ruim 50 voertuigen zullen op zondag 18 september deelnemen aan een toertocht door het heuvelland en zullen na de officiële opening van Open Monumentendag (rond 10.30 uur) het kampement binnenrijden. De route van de toertocht is als volgt: 
Vertrek kampement - Schulsbergweg - Karstraat richting Baneheide - langs het tankstation over de Baneheiderplateweg (veldweg) - Oude Bocholtzerweg - links de N281 op richting rotonde Nijswiller - rechts bij de rotonde - in Nijswiller links de Biesweg omhoog - Gülkoelerweg richting Wahlwiller -  bij het wegkruis links de Eikesweg - Voortweg (Hilleshagen) - aan het einde van de Voortweg naar rechts richting Mechelen (Elzetterweg - Burgemeester Pappersweg) - Hoofdstraat in Mechelen richting Wittem - Pastoor Ruttenstraat - Partijerweg - kruispunt Wittem oversteken -  Wittemer Allee - rechts richting Eys (van Plettenbergweg) - bij het oorlogsmonument rechts de Karstraat in richting Nijswiller.
De opening van Open Monumentendag vindt op zondag 18 september plaats om 10.00 uur op het evenemententerrein van de SV Nijswiller. Op dit plein bevinden zich dan ook de militariakraampjes, de Heemkundevereniging Nijswiller, de werkgroep van Open Monumentendag, de ouderwetse schiettent, de eet- en drankgelegenheden, de tentoonstellingen, de smaak van 1944, Miss Ella Brown en daar is ook het startpunt van de wandelingen. Zaterdagavond kan vanaf 18.00 uur op dit plein ook gezellig gedanst worden op muziek uit de 40er jaren. Overdag zullen zowel op zaterdag als op zondag in de omgeving van hoeve Schulsberg aan de Schulsbergweg kleine nagespeelde schermutselingen plaatsvinden en ook een grote battle. Miss Ella Brown zal op gezette tijden optreden en zal nummers uit de 40er jaren zingen. Entree voor beide dagen: vrije gave. Het programma ziet er als volgt uit:
 
Programma “Remember September 1944”
 

Zaterdag 17 september 2016
 
10.00 uur: aanvang van de activiteiten.
11.30 uur tot ongveer 13.00 uur: historische wandeling ‘Remember September 1944’ o.l.v. een gids.
15.00 uur tot ongeveer 16.00 uur: grote aanval op het Amerikaanse kamp.
18.00 uur: aansluitend gezellige avond met muziek (DJ).
 

Gehele dag: ouderwets schieten met kermisbuks, diverse optredens Miss Ella Brown, static displays van voertuigen en kampementen, living history/mock battles door re-enactors, tentoonstellingen, standverkopers en inzet van de Luchtbeschermingsdienst. Eten en drank aanwezig.

 

Persbericht "Remember September 1944" in NIjswiller

Nijswiller, 16 augustus 2016
De organisatie van “Remember September 1944” in Nijswiller heeft het afgelopen jaar zeker niet stil gezeten. Na het succesvolle weekend in september 2015 werd het idee geopperd om het evenement nog eens te organiseren. De editie van 2015 was goed bevallen bij het publiek
en hier en daar heeft de organisatie nu gesleuteld aan het concept.
De Heemkundevereniging Nijswiller prijst zich gelukkig met de welwillendheid van de grondeigenaren en de hulp van de SV Nijswiller, die mee organiseert.
Daarnaast zijn de sponsoren een onmisbare factor in het verhaal. Zonder hen kan een evenement als dit niet georganiseerd worden. In september 2015 werd
het boek “De bezetting en bevrijding van Nijswiller en de zuidoosthoek van Zuid-Limburg. Door de ogen van den pastoor” gepresenteerd. Het boek is zeer goed ontvangen en er worden nog bijna wekelijks boeken van besteld. Dit boek en alle andere boeken van de Heemkundevereniging Nijswiller zullen ook dit jaar weer verkrijgbaar zijn tijdens het evenement op 17 en 18 september a.s.
 
Rondom de boekpresentatie van 2015 waren er nagespeelde gevechten, was er een herdenking, konden de bezoekers de kampementen van de geallieerden en de Duitsers bezoeken, was er een militariamarkt, waren de militaire voertuigen te bezichtigen, waren er diverse exposities, kon men proeven van eten dat op dezelfde wijze werd bereid als tijdens de oorlog en kon er met een gids worden gewandeld langs plekken die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de oorlog.

De meeste van de genoemde activiteiten zullen ook nu weer plaatsvinden. Op zondag 18 september zal het team van de jaarlijkse Open Monumentendag van Gulpen-Wittem ook de gehele dag aanwezig zijn met exposities en geven zij uitleg over het thema van dit jaar, “Iconen en symbolen”. Vlak na de opening van Open Monumentendag op zondag 18 september zal een konvooi militaire voertuigen vanaf de Karstraat het evenemententerrein binnenrijden. Ze hebben dan net een toertocht rondom Nijswiller achter de rug. Om het programma niet te overladen, wordt er dit jaar geen herdenking gehouden.

Zangeres Miss Ella Brown zal op beide dagen op een aantal momenten nummers zingen uit de veertiger jaren. Er zal op zaterdag 17 als op zondag 18 september een groot gevecht plaatsvinden. De organisatie heeft hiervoor de scenario’s geschreven.
 
De volgende groepen hebben al aangegeven deel te zullen nemen aan Remember September 1944:
Hell on Wheels (B) - US WW II Round Table Germany (D) - (KTR) Keep Them Rolling (NL) - Het Roerdriehoek museum Montfort (NL) - American Patrol (NL) - The Canadian Soldiers (NL) - WW2 Reenactment Group (WRG) uit Naarden (NL) - Utah Remember Group (B) - War Wheels 40 - 45 uit Nuenen (NL) - Kampfgruppe Bohm (B) - SAS Liege (B) - (VHM) Jedburgh Team Holland (NL) – (HRVN) Re-enactment Vereniging Nederland (NL) – Spearhead (NL) – Fallschirmpioniere (D) – Super Sixth (NL) – Panzergrenadierregiment 192 (D) – Fallschirmjäger (B).
Daarnaast zijn er zeker nog zo’n 20 à 30 ‘losse’ re-enactors en zal ook weer de Luchtbeschermingsdienst aanwezig zijn. In totaal ongeveer tussen de 150 en 200 re-enactors die de bezoekers willen laten zien wat zich in september 1944 in onze contreien moet hebben afgespeeld.

Noteer alvast in uw agenda: Remember September 1944 in Nijswiller op 17 en 18 september 2016.
Het definitieve programma volgt op een later tijdstip.
Entree: vrije gave.

 

 

Presentatie heemkundejaarboek "Nieswieler, va vreuger bis noe", deel 6
Nijswiller, 5 juli 2016
Het zal het 9e boek zijn dat we als Heemkundevereniging gaan uitgeven.
De presentatie zal plaatsvinden tijdens het zomerconcert van harmonie Excelsior op zondag 17 juli a.s. bij café A gen Baag in de Kerkstraat te Nijswiller.
Het buitenconcert begint om 14.00 uur en rond 15.15 uur zal de Heemkundevereniging het boek presenteren. Na de presentatie zal de harmonie haar concert vervolgen.
In dit jaarboek wordt aandacht besteed aan:
- D’r blinge Beckesj;
- Adolf Rothbauer;
- Het vertrek van het Sophianum uit Nijswiller;
- Oude recepten;
- Krantenartikelen uit oude kranten:
- Wijnbouw in en om Nijswiller;
- Een gevonden relikwie;
- En natuurlijk oude foto’s.
Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan burgemeester Hans Ubachs of zijn vertegenwoordiger.
 
Remember September 1944 in Nijswiller op herhaling met een Sherman-tank
Nijswiller, 16 juni 2016
In het weekend van 17 en 18 september a.s. zal net als vorig jaar het evenement "Remember Septembber 1944 in Nijswiller" plaatsvinden in de buurt van het sportcomplex Villare en de weilanden rond hoeve Schulsberg. Het Zuid-Limburgse heuvelland zal wederom het decor zijn voor dit interessante, historische evenement. Vorig jaar wisten enkele duizenden bezoekers de weg naar Nijswiller te vinden om o.a. deel te nemen aan de historische wandelingen o.l.v. een gids, militaire kampementenen en voertuigen te bezichtigen en militaire gevechten te aanschouwen. Dit zal ook dit jaar weer gaan plaatsvinden. Er zullen weer tentoonstellingen worden ingericht en zal men kunnen proeven van eten zoals dat gemaakt werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tevens zal de militariamarkt niet ontbreken. Klapper zal dit jaar de aanwezigheid van een Amerikaanse Sherman M4-tank zijn. Pastoor Jongen schreef destijds in zijn dagboek dat hij maar liefst 21 van dit soort tanks vanaf Hilleshagen al vurend naar Nijswiller zag rijden.
De Heemkundevereniging heeft de handen met SV Nijswiller ook nu weer in elkaar geslagen om er een geweldig evenement van te maken.
 
Op zondag 18 september zal tevens de jaarlijkse Open Monumentendag in Nijswiller plaatsvinden en zal een aantal monumenten in het dorp open worden
gesteld. De definitieve invulling van dit weekend zal later bekend worden gemaakt.
 
OPROEP: wie weet waar deze foto's zijn genomen?
Nijswiller, 3 mei 2016
In de laatste Nieswieler Nujts staan deze foto's. Bij de foto's die Jacques Seezink ter beschikking stelde, bevonden zich beide foto's met Amerikaanse militairen. Graag zouden we willen weten waar de foto's zijn genomen en wie de meisjes zijn die erop staan. Jacques kreeg de foto's van zijn schoonvader uit Simpelveld. Wellicht dat de foto's daar genomen zijn.
 
 
Nieswieler Nujts, jaargang 12 nr. 1
Nijswiller, 30 april 2016
De nieuwe Nieswieler Nujts ligt weer in de brievenbus.
Zie ook onder Publicaties 2016.