Heemkundige activiteiten ondernomen sinds de oprichting 11-2004 t/m 12-2009

Naast de bestuursvergaderingen, de werkgroepenbijeenkomsten en de contacten tijdens interviews en tijdens de voorbereidingen voor activiteiten, heeft de Heemkundevereniging Nijswiller tot nu toe de volgende activiteiten ondernomen:

December 2009: Uitgave historische NIESWIELER KALENDER 2010.

Donderdag 12 november 2009: Bezoek aan de BRAND BIERBROUWERIJ in Wijlre. 23 deelnemers konden genieten van een interessante excursie en van het bier na afloop in 't Kelderke.

Maandag 26 oktober 2009: UITGAVE NIESWIELER NUJTS, jaargang 5, nummer 2. Oplage: 360.

Dinsdag 29 september 2009: BEVRIJDINGSWANDELING MET BASISSCHOOL. 12 leerlingen van de groepen 7 & 8 liepen langs plekken waar nog steeds sporen van de 2e wereldoorlog zichtbaar zijn. Aansluitend was er een KRANSLEGGING op het Amerikaanse kerkhof in Margraten.
Zondag 30 augustus 2009: Deelname aan DIONYSIUS KUNSTMARKT.
Dinsdag 25 augustus 2009: Werkgroep 2e wereldoorlog bezoekt NATIONAAL ARCHIEF in Den Haag.
Donderdag 13 augustus 2009: KROEDWUSJ PLUKKEN EN BINDEN.
Zondag 7 juni 2009: ZOMERWANDELING. Frans Frijns gidste ons weer door het heuvelland rondom Nijswiller (richting Vijlen, Melleschet, Wahlwiller). Onder het genot van koffie en vlaai werd de wandeling in Wahlwiller, waar op die dag de jaarlijkse Wahlwillerdag plaatsvond, afgesloten.
Maandag 4 mei 2009: 5e DODENHERDENKING EN KRANSLEGGING bij de plaquette aan de Biesweg, op het graf van Hein Hamacher en bij de plaquette van Hans Bertram in de kerk.
Donderdag 30 april 2009: UITGAVE NIESWIELER NUJTS, jaargang 5, nummer 1. Oplage: 360.
Zondag 26 april 2009: Bezoek aan het BOERDERIJ- EN HEEMKUNDEMUSEUM in Schimmert. Met o.a. oude ambachten.
Donderdag 15 januari 2009: 5e JAARVERGADERING in café 'A gen Baag'. Aansluitend: 2e NIESWIELER FILMAVOND, met beelden uit Nijswillers verleden. De filmavond werd druk bezocht en de reacties van de aanwezigen waren zeer positief.
Zondag 4 januari 2009: 4e VERJAARDAG VAN DE HEEMKUNDEVERENIGING.
Eind november 2008: UITGAVE 1e NIESWIELER KALENDER.
Zondag 19 oktober 2008: WIJNWANDELING en wijn proeven in Nijswiller en Wahlwiller. Wim Gloerich vertelde over het proces van de wijnbereiding. Na een wandeling naar de wijngaarden in Wahlwiller werd aldaar de dag afgesloten met het proeven van in Nijswiller geproduceerde wijn. Het weer was geweldig die dag!
12 oktober 2008: UITGAVE NIESWIELER NUJTS, jaargang 4, nummer 2. Oplage: 360.
Zondag 14 september 2008: Uitgave en presentatie van het 1e verzamelboekje getiteld: "NIESWIELER, VA VREUGER BIS NOE", deel1.
Het boekje werd gepresenteerd tijdens het feest t.g.v. het 100-jarig bestaan van café 'A gen Baag'. Ook kon men een kleine expositie over het 100-jarige café bekijken.
De eerste oplage, 150 boekjes, was na zondag al uitverkocht. Een 2e oplage van 100 boekjes werd meteen besteld bij de drukker.
Vrijdag 15 augustus 2008: BINDEN VAN KROEDWUSJ. De Kroedwusj die eerder deze maand werd geplukt werd in de parochiekerk in kleine bosjes bij elkaar gebonden. In totaal maakten we 120 bosjes.
Woensdag 6 augustus 2008: KROEDWUSJ PLUKKEN. Een klein groepje dorpsgenoten plukte diverse (on)kruiden in de omgeving van Nijswiller. Deze kruiden zullen in de parochiekerk worden gezegend t.g.v. Maria ten Hemelopneming op zaterdag 16 augustus 2008.
Zaterdag 2 en zondag 3 augustus 2008: VERKOOP TWEEDEHANDSSPULLEN tijdens de 46e Luikse Marktfeesten in Wahlwiller. Oude spullen werden verkocht t.b.v. de verenigingskas.

Zondag 25 mei 2008: De week voorafgaande aan de jaarlijkse Memorial Day te Margraten plaatsten we op onze website foto's van graven van gesneuvelde amerikanen die zijn geadopteerd door (oud)inwoners en door leden van de HKV. Daar waar informatie en foto's over en van de gesneuvelden aanwezig waren werden deze ook geplaatst.
Zondag 4 mei 2008: DODENHERDENKING EN KRANSLEGGING. Ook dit jaar waren weer familieleden van de gesneuvelden aanwezig.
Vrijdag 2 mei 2008: INZEGENING WEGKRUIS AAN DE KARSTRAAT. Een kleine delegatie van de HKV was aanwezig tijdens de inzegening van het nieuwe wegkruis aan de Karstraat. Het kruis werd geplaatst door het IVN Eijs.
Zondag 27 april 2008: UITGAVE ‘NIESWIELER NUJTS, 4e jaargang nummer 1. Oplage: 360 exemplaren. Voor het eerst ook te lezen op onze website, onder het kopje 'publicaties'.
Donderdag 17 januari 2008: 4e JAARVERGADERING. Aansluitend vond een werkgroepenbijeenkomst plaats. Leden van diverse werkgroepen vertelden over hun bevindingen en hun onderzoeken. Jeugdlid Sean Hendriks vertelde over zijn hobby 'fossiele verzamelen' en toonde foto's van de fossiele overblijfselen van de door hem gevonden wervel van een baby-schildpad. Geologen van over de hele wereld zijn geïnteresseerd in deze zeldzame vondst.
Vanaf vandaag hebben we een VERNIEUWDE WEBSITE.
Vrijdag 4 januari 2008: 3e VERJAARDAG VAN DE HEEMKUNDEVERENIGING.
Vrijdag 28 december 2007: EXCURSIE NAAR FORT EBEN EMAEL.
24 leden en niet-leden namen deel aan deze 3 ½ uur durende rondleiding. De Duitse luchtlandingstroepen die op 10 mei 1940 landden op het fort moesten zo spoedig mogelijk ontzet worden door o.a. de door Nijswiller oprukkende militairen van de Duitse 4e Pantserdivisie.
Oktober 2007: UITGAVE ‘NIESWIELER NUJTS, 3e jaargang nummer 2. Oplage: 350 exemplaren.
Zondag 30 september 2007: NATUUR- EN CULTUURWANDELING o.l.v. ons lid en I.V.N.-gids Frans Frijns. Er waren ongeveer 30 deelnemers, het was een interessante wandeling en het weer was geweldig!
Vrijdag 7 september 2007: Een aantal leden verrichtten hand- en spandiensten tijdens de voetbalwedstrijd SV Nijswiller 1 – Alemannia Aachen 1.
Donderdag 30 augustus 2007: informele WERKGROEPENBIJEENKOMST in café ‘A gen Baag’. Dieter Töpperwein vertelde over zijn stamboomonderzoek en over de genealogie-sites Genlias en GenDaLim. Na de pauze werd door zowel leden als niet-leden informatie uitgewisseld.
Donderdag 24 mei 2007: 3e JAARVERGADERING met aansluitend 1e NIESWIELER FILMAVOND in café ‘A gen Baag’. De vertoonde films waren van de hand van Hubert Gehlen en Wiel Hendriks en waren vastgelegd in de 70er jaren van de vorige eeuw. De avond werd druk bezocht.
Vrijdag 4 mei 2007: DODENHERDENKING MET KRANSLEGGING bij de plaquette aan de Biesweg, Stille Tocht, kranslegging op het graf van soldaat Hein Hamacher en kranslegging bij de gedenkplaquette van soldaat Hans Bertram in de kerk. Enkele familieleden van de gesneuvelden waren ook dit jaar weer aanwezig. Het ‘Wilhelmus’ en de ‘Last Post’ werden gespeeld door Frans Ploemen (trompet) en Ton Olischlager (trom).
April 2007: UITGAVE ‘NIESWIELER NUJTS, 3e jaargang nummer 1. Oplage: 350 exemplaren.
10 april 2007: OPRICHTING WERKGROEP ‘GESCHIEDENIS VAN DE KERK’.
4 januari 2007: 2e VERJAARDAG VAN DE HEEMKUNDEVERENIGING.
Zondag 27 augustus 2006: ZOMERWANDELING LANGS VELD- EN WEGKRUISEN IN EN OM NIJSWILLER. Ongeveer 70 geïnteresseerden namen deel aan deze wandeling die richting Orsbach ging en via Bocholtz en Baneheide weer in Nijswiller eindigde.
Zondag 27 augustus 2006: UITGAVE WEGKRUISENBOEKJE. Titel van het boekje is: WEGKRUISEN EN ANDERE MONUMENTEN VAN VROOMHEID IN EN RONDOM NIJSWILLER. De inleiding werd geschreven door Broeder Lambertus Moonen van de Abdij St. Benedictusberg te Mamelis. Oplage: 150 exemplaren.
Augustus 2006: Een aantal dagen voor de officiële uitgave van het WEGKRUISENBOEKJE werden 2 exemplaren aangeboden aan PASTOOR A. REIJNEN van de St.Dionysiusparochie en aan BROEDER LAMBERTUS van de Abdij St. Benedictusberg.
Augustus 2006: UITGAVE ‘NIESWIELER NUJTS, 2e jaargang nummer 2. Oplage: 350 exemplaren.
Juli 2006: Het Nieuwe Testament, dat tijdens de oorlog werd achtergelaten bij de familie Erkens, kon helaas niet aan de rechtmatige eigenaar, de Amerikaanse korporaal Paris E. Gentry, worden teruggegeven. De voorzitter van de heemkundevereniging verbleef met zijn gezin bij vrienden in Tennessee, U.S.A. in de buurt van Mountain City waar Gentry’s naaste familie destijds woonde. Verwoede pogingen om de familie van Gentry te achterhalen leverden niets op. Het boekje is weer terug bij dhr. Ben Erkens.
Sacramentszondag 18 juni 2006: Tijdens de jaarlijkse sacramentsprocessie werd onder een prachtige zonnige hemel het WEGKRUIS NABIJ HOEVE SCHULSBERG DOOR PASTOOR REIJNEN INGEZEGEND. De heemkundevereniging plaatste het kruis enkele dagen van tevoren op een stukje grond dat ze officieel in bruikleen kreeg van de gemeente Gulpen-Wittem. Een mooier moment voor de inzegening hadden we niet kunnen wensen.
Donderdag 4 mei 2006: DODENHERDENKING MET KRANSLEGGING bij de plaquette aan de Biesweg, Stille Tocht, kranslegging op het graf van soldaat Hein Hamacher en kranslegging bij de gedenkplaquette van soldaat Hans Bertram in de kerk. Enkele familieleden van de gesneuvelden waren dit jaar weer aanwezig. Bij aankomst op het kerkhof speelde een lid van het Korps Nationale Reserve het ‘Amazing Grace’ op een doedelzak. Het ‘Wilhelmus’ en de ‘Last Post’ werden gespeeld door Frans Ploemen (trompet) en Jacques Bindels (trom).
Donderdag 27 april 2006: 2e JAARVERGADERING in café ‘A gen Baag’.
April 2006: UITGAVE ‘NIESWIELER NUJTS, 2e jaargang nummer 1. Oplage: 350 exemplaren. Voorjaar 2006: 2 leden hebben op eigen kosten de Veldeke-basiscursus ‘LIMBURGS LEËZE EN SJRIEVE’ gevolgd.
18 februari 2006: Leden bezochten het ‘REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM LIMBURG’ te Maastricht. Men kreeg informatie over de geschiedenis van het gebouw waarin het archief zich bevindt, over de opzoekmogelijkheden, de soorten akten, kaarten, foto’s, boeken etc.
4 januari 2006: 1e VERJAARDAG VAN DE HEEMKUNDEVERENIGING.
 

December 2005: Begin van INTENSIEF CONTACT met KARL BRÖCHELER uit de buurt van Kleve en DIETER TÖPPERWEIN uit Baneheide. Beiden zijn bezig met STAMBOOMONDERZOEK van de familie Bröcheler. Hun zoektocht bracht hen naar Nijswiller alwaar ze contact zochten met o.a. de heemkundevereniging. Dieter had in de 80er jaren van de vorige eeuw al contacten in Nijswiller.
November 2005: EXPOSITIE t.g.v. en tijdens het jubileumfeest van de CARNAVALSVERENIGING ‘DE BAAGRATTE’. Plaats: aula van het Sophianum te Nijswiller.
Zondag 2 oktober 2005: BEZOEK AAN KASTEEL NIJSWILLER. Na een inleiding konden de leden het kasteel van binnen bekijken. Men kon alles bezichtigen van de voormalige kapel tot de kelder, van de keuken tot de zolder en zelfs tot in het houten geraamte van het dak van de 16e eeuwse toren.
September 2005: UITGAVE ‘NIESWIELER NUJTS, 1e jaargang nummer 3. Oplage: 400 exemplaren.
Zondag 19 juni 2005: Op verzoek van de S.V. Nijswiller en de C.V. ‘de Baagratte’ werd in de feesttent op het voetbalveld een EXPOSITIE ingericht bestaande uit foto’s en carnavals- en voetbalattributen. De interesse van de bezoekers was groot. Na afloop werd ons gevraagd om ook met een expositie aanwezig te zijn tijdens het officiële jubileum van de carnavalsvereniging in november. De feesttent werd opgezet t.g.v. het feest van beide jubilerende verenigingen.
Woensdag 4 mei 2005: DODENHERDENKING. Onze eerste officiële actie als heemkundevereniging was het ONTHULLEN VAN EEN GEDENKPLAQUETTE AAN DE BIESWEG, in de buurt van de plaats waar de twee in Nijswiller gesneuvelde militairen op 10 mei 1940 om het leven kwamen. De onthulling werd op deze regenachtige dag verricht door de WEDUWE VAN FRANS HUNTJENS EN DE ZOON VAN HEIN HAMACHER. Aansluitend was er een STILLE TOCHT EN EEN KRANSLEGGING op het graf van soldaat Hein Hamacher, bij de plaquette van soldaat Hans Bertram (die sneuvelde op Java in Nederlands-Indië) en op het graf van soldaat Frans Huntjens in Schin op Geul. De erewacht werd gevormd door een delegatie van het Korps Nationale Reserve. Het ‘Wilhelmus’ en de ‘Last Post’ werden gespeeld door Frans Ploemen (trompet) en Ton Olischlager (trom).
Donderdag 24 maart 2005: EERSTE LEDENVERGADERING in café ‘ A gen Baag’.
Donderdag 17 februari 2005: Eerste OFFICIËLE KENNISMAKING met de heemkundevereniging Nijswiller. Broeder Lambertus hield een lezing over de bewoners van kasteel Nijswiller. Het KONINGSZILVER van de voormalige schutterij en een BUKS werden tentoongesteld. De avond werd druk bezocht.
Februari 2005: UITGAVE ‘NIESWIELER NUJTS, 1e jaargang nummer 2. Oplage: 400 exemplaren.
Januari 2005: UITGAVE ‘NIESWIELER NUJTS, 1e jaargang nummer 1. Oplage: 400 exemplaren. Deze uitgave van ‘Nieswieler Nujts’ bestond alleen uit een oproep aan de inwoners van Nijswiller om aanwezig te zijn tijdens de voorlichtingsavond van 17 februari. Op de eerste bladzijde prijkt de foto van schutter Adolf Rothbauer van de schutterij St. Dionysius (1934).
4 januari 2005: OPRICHTINGSAKTE laten passeren bij notaris Voncken te Stein. Formaliteiten bij de Kamer van Koophandel te Maastricht.
Woensdag 8 december 2004: 3e bijeenkomst ter oprichting van de heemkundevereniging. Het eerste bestuur zal bestaan uit: Adry Weijenberg (voorzitter), Bèr Gootjes (secretaris) en Jochen Reinders (penningmeester).
Donderdag 2 december 2004: 2e bijeenkomst ter oprichting van de heemkundevereniging. Aanwezig waren Bèr Gootjes, Jochen Reinders en Adry Weijenberg. De officiële naam van de vereniging zal worden: Heemkundevereniging ‘Wilra Sancti Dionysii’ Nijswiller.
18 november 2004: Na diverse informele ontmoetingen vond op deze avond de eerste vergadering plaats ter oprichting van een heemkundevereniging. Aanwezig waren Bèr Gootjes en Adry Weijenberg. De eerste afspraken werden gemaakt.