NIESWIELER NUJTS (uitgave mei 2010).

Bovenstaande foto komt uit de verzameling van de familie Houtappel. Deze verzameling is opgeslagen in het archief van het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht. Luitenant Houtappel was in 1939-'40 gemobiliseerd in Nijswiller. De foto werd genomen bij de 'bewaarschool'van de zusters. De kinderen zijn uit Wahl- en Nijswiller en geboren rond 1935-'36.

(Foto: Collectie Houtappel, RHCL, Maastricht.)

 

NIJSWILLER, 20 MINUTEN FRONTLINIE. MOBILISATIE EN INVAL OP 10 MEI 1940

IN EN RONDOM NIJSWILLER (uitgave mei 2010).

                

Na bestudering van documenten en publicaties uit archieven afkomstig uit de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland, ooggetuigenverslagen en eerder uitgegeven boeken, wil de werkgroep tweede wereldoorlog van de Heemkundevereniging Nijswiller de lezer een indruk geven van de tijd van de mobilisatie van de Nederlandse troepen vanaf augustus 1939 tot en met de Duitse inval van 10 mei 1940 en de terugkeer van de Nederlandse krijgsgevangenen in juni van dat jaar. Naast het grote geheel worden Nijswiller en de directe omgeving belicht. Dit wordt geïllustreerd met uniek, nog nooit eerder gepubliceerd foto- en spionagemateriaal en geheime documenten van het Nederlandse en Duitse leger.  Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gemobiliseerden afkomstig uit Nijswiller, het oorlogsdagboek van pastoor Jongen, het gevechtsverslag van reserve-kapitein Hombergen en vertellen inwoners van Nijswiller en omgeving over hun ervaringen van het begin van de oorlog.

 

 

NIESWIELER NUJTS (uitgave oktober 2010).

Van Leij Junggeburt uit Gulpen (lid van de Vaalser heemkundevereniging  Sankt Tolbert) ontvingen we een tip betreffende foto's van de familie Brouwers, bewoners van kasteel Nijswiller vanaf 1884 tot + 1930. De foto's bevonden zich bij een antiquair en werden te koop aangeboden. Als we niet snel hadden gehandeld waren ze waarschijnlijk voor altijd verloren gegaan voor Nijswiller. De foto op de voorpagina is gemaakt voor de trappen van kasteel Nijswiller en is een detail van een grotere foto die we volgend jaar in ons boekje zullen publiceren en die geplaatst zal worden op de 2011 Nieswieler kalender. Op de foto v.l.n.r. Mr. Hubert Joachim Brouwers (1833-1892), zijn echtgenote Emilie Regout (1834-1886) - dochter van de Maastrichtse grootindustrieel Petrus Ragout -, zoon Leon Brouwers (1871-1951). Emilie Brouwers kocht het kasteel in 1884 en zij overleed in 1886. De foto dateert van de zomer van 1886.

 

NIESWIELER KALENDER 2011 (uitgave december 2010).