2011

Presentatie Heemkundeboekje tijdens Kunstmarkt op 28 augustus
Nijswiller, 22-08-2011.
Tijdens de jaarlijkse Kunstmarkt in Nijswiller (georganiseerd door harmonie Excelsior) zal de heemkundevereniging Nijswiller haar 5e publicatie presenteren. De presentatie zal plaatsvinden rond 13.15 uur bij kasteel Nijswiller op zondag 28 augustus a.s.
In het boekje, het 2e deel van de serie "Nieswieler, va vreuger bis noe", wordt aandacht besteed aan:
- zadelmaker Andrees Beckers (1873-1944);
- brieven die in de periode 1888-1898 zijn geschreven door o.a. Victor de Stuers (grondlegger van de Monumentenzorg), kasteelheer Hubert Brouwers, pastoor    Ubaghs, pastoor Schijns, bisschop Boermans, architect   Pierre Cuypers, om de kapel van Nijswiller af te breken of te restaureren en uit te breiden;
- 90 jaar postduivenvereniging Union;
- der Kwispel (thuisfrontkrantje voor militairen van Wahl- en Nijswiller die in Nederlands-Indië dienden);
- het 2e deel van de Nijswillerse woordenlijst;
- oude recepten;
- 75 jaar biljartclub "Niet Klossen";
- en natuurlijk vele oude foto's.
Het boekje (96 pagina's) met 70 afbeeldingen is vanaf 28 augustus voor à € 6,- te koop op de Kunstmarkt en naderhand bij de heemkundevereniging Nijswiller (tel. 043-4511638). Ook de eerdere publicaties zijn nog te koop.
 
Harmonie Excelsior heeft nu ook eigen website
Nijswiller, 12-03-2011.
Onze harmonie Excelsior heeft sinds kort een eigen website. De informatieve site is uiteraard niet alleen bestemd voor de leden en vrijwilligers, maar voor iedereen die cultuur en met name muziek een warm hart toedraagt. De harmonie, die volgend jaar 125 jaar bestaat, is een vereniging die bijdraagt aan de leefbaarheid in de dorpen Wahl- en Nijswiller en is als zodanig onmisbaar. Op de site is naast de geschiedenis van de vereniging o.a. ook het jaarprogramma te vinden. 

Jaarvergadering HKV Nijswiller en gezellig tieëkezinge
Nijswiller, 17-01-2011.
Op donderdag 20 januari zal de 7e jaarvergadering van de heemkundevereniging Nijswiller plaatsvinden in café A gen Baag. Aanvang 19.00 uur.
Aansluitend zullen we onder begeleiding van een accordeonist gaan tieëkezinge. Aan het tieëkezinge kan iedereen deelnemen. Deelname is gratis en we hopen heel veel dorpsgenoten te mogen begroeten op die avond
Aanvang tieëkezinge: 20.15 uur.