2014

Nijswiller 70 jaar bevrijd
Nijswiller, 16-09-2014.
Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat Amerikaanse militairen van de 30e Divisie voet zetten op Nijswillerse bodem. Op zaterdag 16 september 1944 verdreven ze de troepen van de Duitse 49e Divisie die, ingegraven aan de noordzijde van Nijswiller, zo lang mogelijk weerstand probeerden te bieden.

De heemkundevereniging is bezig met het schrijven van een oorlogsboekje dat o.a. gaat over de bezetting en de bevrijding. Dit boekje zal naar verwachting in september 2015 worden gepresenteerd. Op diezelfde dag zal er, net als in 2010, een re-enactment gebeuren plaatsvinden in Nijswiller.
 
Heemkundeboekje te koop
Nijswiller,03-09-2014.
Het afgelopen zondag gepresenteerde heemkundeboekje 2014 is vanaf nu voor € 6,- verkrijgbaar bij dorpswinkel Weijenberg (Kerkstraat 4, Nijswiller), Kloosterboekhandel Wittem en bij de familie Weijenberg (Rijksweg 76, Nijswiller, tel. 043-4511638).
 
Presentatie nieuw heemkundeboekje
Nijswiller, 30-08-2014.
De Heemkundevereniging Nijswiller zal op zondag 31 augustus haar 7e publicatie presenteren. Het is het 5e boekje in de reeks “Nieswieler, va vreuger bis noe”. Deel 5 gaat o.a. over de geschiedenis van het plaatselijke zangkoor St. Caecilia, interessante zaken die werden besproken tijdens kerkbestuursvergaderingen van 1869 tot 1963, de Franse volkstelling van 1796 waarbij destijds alle inwoners van Nijswiller met naam en beroep werden genoemd, oude recepten en oude foto’s. Dit jaar is voor het eerst na elk onderwerp een aantal krantenartikelen m.b.t. Nijswiller uit krantenarchieven te vinden. Math Hendriks, een van de auteurs, heeft hiervoor talloze uren gezocht naar interessante artikeltjes. Vele foto’s maken het boekje tot een aantrekkelijk geheel. De presentatie vindt plaats in café A gen Baag in de Kerkstraat in Nijswiller. Aanvang: 13.00 uur. Op dat moment zullen de eerste exemplaren aan een aantal mensen worden uitgereikt. Wethouder Laheij zal namens de gemeente Gulpen-Wittem aanwezig zijn en pastoor Franssen namens de parochie. Aansluitend is er gelegenheid om een tweetal Nijswillerse ambachtslieden gratis te bezoeken die van 13.00 tot 16.00 uur Open Dag houden: mandenvlechtster Marlijn Meijs (St. Dionysiusweg 7)
en imker Peter Kleijnen (Rijksweg 88). Helaas is wijnboer Wim Gloerich niet aanwezig om bezoekers van zijn wijn te laten proeven. De eerste groepen starten gezamenlijk, waarna geïnteresseerden ook individueel gratis kunnen wandelen. Iedereen is van harte welkom! Na de presentatie is het boekje te koop voor 6 Euro.

Filmavond en optreden Ruud Verhoeven
Nijswiller, januari 2014.
Zaterdag 25 januari zal voor de 4e keer een filmavond plaatsvinden in café A gen Baag. De films zijn in Nijswiller opgenomen in de 80er en 90er jaren van de vorige eeuw. De organisatie is in handen van de heemkundevereniging Nijswiller. Tussen de films door zal Ruud Verhoeven optreden. Aanvang is 20.30 uur en de entree is gratis.