Werkgroep Nijswillers dialect

 
Frances Weijenberg heeft voor haar eindexamen een profielwerkstuk geschreven over het Nijswillers dialect. Dit profielwerkstuk is door een autoriteit op het gebied van dialect - hij heeft zelf een boek geschreven over het Maastrichts dialect - beoordeeld. Het werkstuk is gebruikt als basis voor de publicatie over het Nijswillers dialect in het boekje 'Nieswieler, va vreuger bis noe. Deel 1' (september 2008).
Diverse oudere inwoners zijn benaderd om voor de HKV woordenlijsten met typische Nijswillerse woorden op te schrijven. Naast deze woorden heeft een aantal ook Nijswillerse uitdrukkingen vastgelegd. We proberen zo ons dialect te bewaren voor de komende generaties. Een gedeelte van de woordenlijst staat in bovengenoemde publicatie.