Schenking medailles

 

In oktober ontvingen we van een anonieme schenker een 18-tal historische medailles die muziek-verenigingen uit Wahl- en Nijswiller in de 19e eeuw hadden ontvangen voor deelname aan o.a. zang- en harmonieconcoursen in de omgeving. De oudste dateert van 1865. 

Hartstikke bedankt voor deze gulle geste!

Hierdoor blijven deze historische items bewaard voor het nageslacht. Ze zullen worden gefotografeerd en tijdens en na de jaarvergadering in januari 2013 worden tentoongesteld.      Eén medaille is een herinneringsmedaille van een op 15 juni 1592 gehouden schuttersfeest in Nijswiller.