Bestuur & doelstelling HKV

Doelstelling:
het verzamelen, registreren, archiveren en publiceren van o.a. historische-, biologische-, geologische- en culturele gegevens van Nijswiller en haar naaste omgeving.
Verder zal de vereniging trachten haar doel onder meer te bereiken door thematische wandelingen, excursies, exposities en lezingen te organiseren.
Ook wil men de schoolgaande jeugd actief betrekken bij heemkundige activiteiten.
 
Bestuur:
* Adry Weijenberg, voorzitter en webmaster Tel. 043-4511638

* Remco Hendriks, secretaris. Tel. 06-11410002

* Hermien Weijenberg, penningmeester. Tel.043-4511638

* Math Hendriks, bestuurslid. Tel. 06-10552357