Een gebed en zegening over het kruis en het dorp worden uitgesproken.

Een gebed en zegening over het kruis en het dorp worden uitgesproken.