Van harte welkom op de site van de Heemkundevereniging Nijswiller

                                               "Wilra Sancti Dionysii".

 

Nijswiller is een kleine kern in de Zuid-Limburgse gemeente Gulpen-Wittem. Het ongeveer 750 inwoners tellende dorp is gelegen nabij het kruispunt van de provinciale wegen N278 (Vaals-Maastricht) en N281 (Nijswiller-Heerlen). Het grootste gedeelte van het dorp ligt ten noorden van de Rijksweg N278. Hoe Nijswiller aan zijn naam komt wordt uitgelegd onder het kopje 'geschiedenis' op deze site.
De heemkundevereniging Nijswiller werd officieel opgericht op 4 januari 2005 en heeft 116 leden.
Op onze site kunt u o.a. informatie vinden over onze vereniging, over de activiteiten die door de heemkundevereniging worden georganiseerd, over ons dorp Nijswiller en over andere site's die betrekking hebben op historie of heemkunde.
Mocht u informatie hebben die voor ons van belang kan zijn bij onze onderzoeken, dan verzoeken we u om contact met ons op te nemen. Ook foto's zijn zeer welkom. Ze zullen zo spoedig mogelijk worden ingescand en u ontvangt ze binnen een paar dagen terug.
 

 
Rabobank Clubactie 2019.
Nijswiller, 19 september 2019
Net als in 2018 start ook dit jaar weer de Rabobank Clubactie. Mensen die bankieren bij de
Rabobank kunnen meedoen en stemmen op hun favoriete club. Van 27 september tot 11 oktober a.s. kan er gestemd worden. Iedereen mag 5 stemmen uitbrengen (2 per club). Elke stem is geld waard.
Vorig jaar mocht de Heemkundevereniging een mooi bedrag in ontvangst nemen.
 
Presentatie Heemkundejaarboek Nijswiller 2019
Nijswiller, 1 juli 2019
Het is weer zover. Met trots kan de Heemkundevereniging haar nieuwe jaarboek presenteren,
de 12e publicatie, deel 9 van de serie 'Nieswieler, va vreuger bis noe'.
De presentatie van het jaarboekje zal op zondag 7 juli a.s., rond 15.00 uur plaatsvinden, tijdens
het zomerconcert van harmonie Excelsior in de Kerkstraat in de nabijheid van cafe A gen Baag in Nijswiller. Vanaf dat moment worden de boekjes ook te koop aangeboden en naderhand te verkrijgen bij
A. Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller en bij de kloosterboekhandel in Wittem.
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM A.S. ZONDAG!!!
 
Nieswieler quiz
Nijswiller, 11 januari 2019
De Heemkundevereniging Nijswiller nodigt u uit voor de 7de Nijswiller Quiz afgewisseld met Nijswiller films. Zaterdag 2 februari a.s., aanvang 20.30 uur (einde + 22.00-22.30 uur) in café A gen Baag, Kerkstraat in Nijswiller.
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! GRATIS ENTREE.
 
 
 
Herschikking kopje Home/Nieuws op de website
Nijswiller, 28 november 2018
Het nieuws van de jaren 2008 t/m 2016 zijn per jaar ondergebracht onder het kopje Archief. 
 
 
Presentatie jaarboek
Nijswiller, 4 juli 2018
Tijdens het openlucht zomerconcert van harmonie Excelsior van 1 juli jl., heeft de Heemkundevereniging Nijswiller haar jaarboek 2018 gepresenteerd. Het is de 11e publicatie en het 8e deel van de serie “Nieswieler va vreuger bis noe”.  Dit jaar wordt in het boekje aandacht besteed aan: bakkerij Schmeets, bijenteelt in Nijswiller, het verhaal van een Duitse jongen die in 1953 in Nijswiller verbleef, aardappelteelt in Nijswiller, oude krantenartikelen over Nijswiller en oude recepten. Tevens zal de kroniek, die vorig jaar is gestart, niet ontbreken.
Het boekje is te koop bij A. Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller en bij de Kloosterboekhandel in Wittem.

 

Rabobank Clubkas

Nijswiller, 1 juni 2018 
Dank aan alle leden van de Rabobank die hun stem(men) tijdens de Rabobank Clubkas Campagne 2018 hebben uitgebracht op de Heemkundevereniging. Voor elke stem die onlangs werd uitgebracht ontvangt de Heemkunde een bepaald bedrag.
Het totaalbedrag (€ 343,20) mag er zijn! Hartstikke bedankt.
 

Onderscheiding

Nijswiller, 3 mei 2018

Op 26 april jl. al vroeg in de ochtend wachtte Hermien en Adry een zeer aangename verrassing. Zij kregen nl., geheel onverwacht (hè Rebecca), hoog bezoek van onze burgemeester met haar man. De burgemeester kwam beiden alvast feliciteren met hun koninklijke onderscheiding, die over een paar uur (om 11 uur) aan hen uitgereikt zou worden.Adry en Hermien werden voor deze plechtigheid van harte uitgenodigd. De burgemeester memoreerde tijdens de uitreiking van de onderscheidingen in de Raadszaal van het Gemeentehuis aan beider onophoudelijke grote inzet bij zo vele vrijwillige activiteiten in ons dorp. Adry kreeg een bijzondere onderscheidng nl. de onderscheiding ”Lid met zwaarden in de orde van Oranje Nassau”, waarbij hij zich natuurlijk zeer vereerd voelde. Vertegenwoordigers van de Heemkundevereniging, de Harmonie, de Stuurgroep Kern Nijswiller sloegen het feestelijke schouwspel gade. Zij waren het allen met elkaar eens: Hermien en Adry zijn door hun zeer enthousiaste inzet een waar voorbeeld voor elk verenigingslid! De onderscheidingen zijn hun daarom zeker van harte gegund; zij hebben,als geen ander, deze uitzonderlijke waardering verdiend..
 
Nieswieler quiz
Nijswiller, 28 februari 2018
De Heemkundevereniging Nijswiller organiseert a.s. zaterdag, 3 maart, de zesde Nieswieler quiz
in café A gen Baag. Tussendoor zullen stukjes films van Nijswiller vertoond worden.
Aanvang is 20.30 uur. De entree is gratis en iedereen is van harte welkom.
 
Gemeentegrot Valkenburg
Nijswiller, 8 februari 2018
Verschillende leden van de Heemkundevereniging zijn meegegaan voor een
bezoek aan de Gemeentegrot van Valkenburg onder leiding van gids Wiel Felder.
Zie onder het kopje "foto's".
 
          Website
          Nijswiller, 8 januari 2018
          De website is bijgewerkt o.a. met foto's van het afgelopen jaar.
 
 
Nieswieler Nujts, jaargang 13 nr. 2
Nijswiller, 20 oktober 2017
De nieuwe Nieswieler Nujts ligt weer in de brievenbus.
Zie ook onder Publicaties 2017.
 
 
 
 
 
 
Heemkundevereniging Nijswiller vierde 12 ½ jarig bestaan.
Nijswiller, 28 augustus 2017
De Heemkunde Nijswiller vierde op 4 juli 2017 dat ze 12 ½ jaar geleden was opgericht.
Om die reden werd op zaterdag 26 augustus een barbecue georganiseerd voor alle leden
en sponsoren. Het was een gezellig gebeuren dat, mede dankzij het goede weer, geheel
buiten voor café A gen Baag kon plaatsvinden.
De Heemkunde hoopt dat ze nog lang kan bijdragen aan het vastleggen van de geschiedenis van Nijswiller.
 
Presentatie Heemkundejaarboek 2017 op 9 juli a.s.
Nijswiller, 2 juli 2017
De Heemkundevereniging Nijswiller bestaat dit jaar 12 ½ jaar. Gedurende die periode heeft de heemkunde elk jaar een aantal keren ‘van zich laten horen’ in Nijswiller en omgeving. Dat gebeurt ook dit jaar weer met de presentatie van de 10e publicatie, het 7e deel van Nieswieler, va vreuger bis noe. Ook deze keer is er weer genoeg informatie gevonden om een boekje uit te geven. Er wordt aandacht besteed aan de familie Vanweersch (bouwers in Nijswiller en omgeving), de levensmiddelenwinkel van den Boorn-Bertram (1932-1969), de onthulling van het Heilig Hartbeeld bij de kerk (1929), de ontdekking van een wilde kat in het Nijswillerbos (februari 2017), oude krantenberichten over Nijswiller, oude recepten en – nieuw dit jaar – een dorpskroniek vanaf januari 2016. De presentatie vindt rond 15.00 uur plaats tijdens het zomerconcert van harmonie Excelsior op zondag 9 juli a.s. Het concert en de boekpresentatie vinden plaats in de Kerkstraat in de nabijheid van café A gen Baag in Nijswiller. Iedereen is van harte welkom! De boekjes zijn naderhand ook te verkrijgen bij A. Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller en bij de kloosterboekhandel in Wittem.
 
Nieswieler Nujts, jaargang 13 nr. 1
Nijswiller, 28 april 2017
De nieuwe Nieswieler Nujts ligt weer in de brievenbus.
Zie ook onder Publicaties 2017.
 
 
 
 
 
 
Nieswieler Quiz
Nijswiller, 23 februari 2017
De Heemkundevereniging Nijswiller nodigt u uit voor de 5e Nieswieler Quiz afgewisseld door
Nieswieler films. Zaterdag 4 maart a.s. Aanvang: 20.30 uur in café A gen Baag, Kerkstraat in
                          Nijswiller. Iedereen is van harte welkom! Gratis entree.