Van harte welkom op de site van de Heemkundevereniging Nijswiller

                                               "Wilra Sancti Dionysii".

 

Nijswiller is een kleine kern in de Zuid-Limburgse gemeente Gulpen-Wittem. Het ongeveer 750 inwoners tellende dorp is gelegen nabij het kruispunt van de provinciale wegen N278 (Vaals-Maastricht) en N281 (Nijswiller-Heerlen). Het grootste gedeelte van het dorp ligt ten noorden van de Rijksweg N278. Hoe Nijswiller aan zijn naam komt wordt uitgelegd onder het kopje 'geschiedenis' op deze site.
De heemkundevereniging Nijswiller werd officieel opgericht op 4 januari 2005 en heeft 103 leden.
Op onze site kunt u o.a. informatie vinden over onze vereniging, over de activiteiten die door de heemkundevereniging worden georganiseerd, over ons dorp Nijswiller en over andere site's die betrekking hebben op historie of heemkunde.
Mocht u informatie hebben die voor ons van belang kan zijn bij onze onderzoeken, dan verzoeken we u om contact met ons op te nemen. Ook foto's zijn zeer welkom. Ze zullen zo spoedig mogelijk worden ingescand en u ontvangt ze binnen een paar dagen terug.
 

 
Presentatie jaarboek
Nijswiller, 4 juli 2018
Tijdens het openlucht zomerconcert van harmonie Excelsior van 1 juli jl., heeft de Heemkundevereniging Nijswiller haar jaarboek 2018 gepresenteerd. Het is de 11e publicatie en het 8e deel van de serie “Nieswieler va vreuger bis noe”.  Dit jaar wordt in het boekje aandacht besteed aan: bakkerij Schmeets, bijenteelt in Nijswiller, het verhaal van een Duitse jongen die in 1953 in Nijswiller verbleef, aardappelteelt in Nijswiller, oude krantenartikelen over Nijswiller en oude recepten. Tevens zal de kroniek, die vorig jaar is gestart, niet ontbreken.
Het boekje is te koop bij A. Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller en bij de Kloosterboekhandel in Wittem.

 

Rabobank Clubkas
Nijswiller, 1 juni 2018
Dank aan alle leden van de Rabobank die hun stem(men) tijdens de Rabobank Clubkas Campagne 2018 hebben uitgebracht op de Heemkundevereniging. Voor elke stem die onlangs werd uitgebracht ontvangt de Heemkunde een bepaald bedrag. Het totaalbedrag (€ 343,20) mag er zijn! Hartstikke bedankt!

Onderscheiding
Nijswiller, 3 mei 2018
Op 26 april jl. al vroeg in de ochtend wachtte Hermien en Adry een zeer aangename verrassing. Zij kregen nl., geheel onverwacht (hè Rebecca), hoog bezoek van onze burgemeester met haar man. De burgemeester kwam beiden alvast feliciteren met hun koninklijke onderscheiding, die over een paar uur (om 11 uur) aan hen uitgereikt zou worden.Adry en Hermien werden voor deze plechtigheid van harte uitgenodigd. De burgemeester memoreerde tijdens de uitreiking van de onderscheidingen in de Raadszaal van het Gemeentehuis aan beider onophoudelijke grote inzet bij zo vele vrijwillige activiteiten in ons dorp. Adry kreeg een bijzondere onderscheidng nl. de onderscheiding ”Lid met zwaarden in de orde van Oranje Nassau”, waarbij hij zich natuurlijk zeer vereerd voelde. Vertegenwoordigers van de Heemkundevereniging, de Harmonie, de Stuurgroep Kern Nijswiller sloegen het feestelijke schouwspel gade. Zij waren het allen met elkaar eens: Hermien en Adry zijn door hun zeer enthousiaste inzet een waar voorbeeld voor elk verenigingslid! De onderscheidingen zijn hun daarom zeker van harte gegund; zij hebben,als geen ander, deze uitzonderlijke waardering verdiend..
 
Nieswieler quiz
Nijswiller, 28 februari 2018
De Heemkundevereniging Nijswiller organiseert a.s. zaterdag, 3 maart, de zesde Nieswieler quiz
in café A gen Baag. Tussendoor zullen stukjes films van Nijswiller vertoond worden.
Aanvang is 20.30 uur. De entree is gratis en iedereen is van harte welkom.
 
Gemeentegrot Valkenburg
Nijswiller, 8 februari 2018
Verschillende leden van de Heemkundevereniging zijn meegegaan voor een
bezoek aan de Gemeentegrot van Valkenburg onder leiding van gids Wiel Felder.
Zie onder het kopje "foto's".
 
          Website
          Nijswiller, 8 januari 2018
          De website is bijgewerkt o.a. met foto's van het afgelopen jaar.
 
 
Nieswieler Nujts, jaargang 13 nr. 2
Nijswiller, 20 oktober 2017
De nieuwe Nieswieler Nujts ligt weer in de brievenbus.
Zie ook onder Publicaties 2017.
 
 
 
 
 
 
Heemkundevereniging Nijswiller vierde 12 ½ jarig bestaan.
Nijswiller, 28 augustus 2017
De Heemkunde Nijswiller vierde op 4 juli 2017 dat ze 12 ½ jaar geleden was opgericht.
Om die reden werd op zaterdag 26 augustus een barbecue georganiseerd voor alle leden
en sponsoren. Het was een gezellig gebeuren dat, mede dankzij het goede weer, geheel
buiten voor café A gen Baag kon plaatsvinden.
De Heemkunde hoopt dat ze nog lang kan bijdragen aan het vastleggen van de geschiedenis van Nijswiller.
 
Presentatie Heemkundejaarboek 2017 op 9 juli a.s.
Nijswiller, 2 juli 2017
De Heemkundevereniging Nijswiller bestaat dit jaar 12 ½ jaar. Gedurende die periode heeft de heemkunde elk jaar een aantal keren ‘van zich laten horen’ in Nijswiller en omgeving. Dat gebeurt ook dit jaar weer met de presentatie van de 10e publicatie, het 7e deel van Nieswieler, va vreuger bis noe. Ook deze keer is er weer genoeg informatie gevonden om een boekje uit te geven. Er wordt aandacht besteed aan de familie Vanweersch (bouwers in Nijswiller en omgeving), de levensmiddelenwinkel van den Boorn-Bertram (1932-1969), de onthulling van het Heilig Hartbeeld bij de kerk (1929), de ontdekking van een wilde kat in het Nijswillerbos (februari 2017), oude krantenberichten over Nijswiller, oude recepten en – nieuw dit jaar – een dorpskroniek vanaf januari 2016. De presentatie vindt rond 15.00 uur plaats tijdens het zomerconcert van harmonie Excelsior op zondag 9 juli a.s. Het concert en de boekpresentatie vinden plaats in de Kerkstraat in de nabijheid van café A gen Baag in Nijswiller. Iedereen is van harte welkom! De boekjes zijn naderhand ook te verkrijgen bij A. Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller en bij de kloosterboekhandel in Wittem.
 
Nieswieler Nujts, jaargang 13 nr. 1
Nijswiller, 28 april 2017
De nieuwe Nieswieler Nujts ligt weer in de brievenbus.
Zie ook onder Publicaties 2017.
 
 
 
 
 
 
Nieswieler Quiz
Nijswiller, 23 februari 2017
De Heemkundevereniging Nijswiller nodigt u uit voor de 5e Nieswieler Quiz afgewisseld door
Nieswieler films. Zaterdag 4 maart a.s. Aanvang: 20.30 uur in café A gen Baag, Kerkstraat in
                          Nijswiller. Iedereen is van harte welkom! Gratis entree.
 
De website is bijgewerkt met foto's uit 2015 en 2016
Nijswiller, 21 december 2016
 
 
 
 
Standbeeld Sint Jozef
Nijswiller, 19 november 2016
In tegenstelling tot wat in het weekblad 1Gulpen-Wittem wordt vermeld, zullen de Heemkunde
Wahlwiller en de Heemkundevereniging Nijswiller gezamenlijk bespreken waar het beeld van
Sint Jozef, gemaakt door de Vaalser kunstenaar Frans Griesenbrock en dat momenteel bij de
basisschool staat, zal komen te staan. Een aantal bestuursleden van beide verenigingen zal
binnenkort bijeenkomen om e.e.a. te bespreken.
 
 
 
 
Nieswieler Nujts, jaargang 12 nr. 2
Nijswiller, 28 oktober 2016
De nieuwe Nieswieler Nujts ligt weer in de brievenbus.
Zie ook onder Publicaties 2016.
 
 
 
 
 
 
"Remember September 1944" in NIjswiller in de startblokken
Nijswiller, 9 september 2016
Het weekend van 17 en 18 september staat voor de deur en de organisatie van Remember September is op dit moment dagelijks bezig met de puntjes op de i te zetten. Bijna elke dag zijn er contacten met re-enactors en bezoekers. Ook is er intensief contact geweest met het Ministerie van Justitie en met de afdeling Bijzondere Wetten van de Korpschef van de politie, maar ook met de eigenaren en gebruikers van de locaties waar het hele gebeuren gaat plaatsvinden. De organisatie wil zo weinig mogelijk aan het toeval overlaten. Het wordt dan ook een geweldig weekend met intussen zo’n 240 re-enactors en ruim 50 militaire voertuigen. Het Amerikaanse kamp zit in ieder geval nagenoeg vol. De organisatie heeft in kaart gebracht waar iedere groep komt te staan. De meeste van de ruim 50 voertuigen zullen op zondag 18 september deelnemen aan een toertocht door het heuvelland en zullen na de officiële opening van Open Monumentendag (rond 10.30 uur) het kampement binnenrijden. De route van de toertocht is als volgt:
 
Vertrek kampement - Schulsbergweg - Karstraat richting Baneheide - langs het tankstation over de Baneheiderplateweg (veldweg) - Oude Bocholtzerweg - links de N281 op richting rotonde Nijswiller - rechts bij de rotonde - in Nijswiller links de Biesweg omhoog - Gülkoelerweg richting Wahlwiller -  bij het wegkruis links de Eikesweg - Voortweg (Hilleshagen) - aan het einde van de Voortweg naar rechts richting Mechelen (Elzetterweg - Burgemeester Pappersweg) - Hoofdstraat in Mechelen richting Wittem - Pastoor Ruttenstraat - Partijerweg - kruispunt Wittem oversteken -  Wittemer Allee - rechts richting Eys (van Plettenbergweg) - bij het oorlogsmonument rechts de Karstraat in richting Nijswiller.
 
De opening van Open Monumentendag vindt op zondag 18 september plaats om 10.00 uur op het evenemententerrein van de SV Nijswiller. Op dit plein bevinden zich dan ook de militariakraampjes, de Heemkundevereniging Nijswiller, de werkgroep van Open Monumentendag, de ouderwetse schiettent, de eet- en drankgelegenheden, de tentoonstellingen, de smaak van 1944, Miss Ella Brown en daar is ook het startpunt van de wandelingen. Zaterdagavond kan vanaf 18.00 uur op dit plein ook gezellig gedanst worden op muziek uit de 40er jaren. Overdag zullen zowel op zaterdag als op zondag in de omgeving van hoeve Schulsberg aan de Schulsbergweg kleine nagespeelde schermutselingen plaatsvinden en ook een grote battle. Miss Ella Brown zal op gezette tijden optreden en zal nummers uit de 40er jaren zingen. Entree voor beide dagen: vrije gave. Het programma ziet er als volgt uit:
 
Programma “Remember September 1944”
 

Zaterdag 17 september 2016
 
10.00 uur: aanvang van de activiteiten.
11.30 uur tot ongveer 13.00 uur: historische wandeling ‘Remember September 1944’ o.l.v. een gids.
15.00 uur tot ongeveer 16.00 uur: grote aanval op het Amerikaanse kamp.
18.00 uur: aansluitend gezellige avond met muziek (DJ).
 
Gehele dag: ouderwets schieten met kermisbuks, diverse optredens Miss Ella Brown, static displays van voertuigen en kampementen, living history/mock battles door re-enactors, tentoonstellingen, standverkopers en inzet van de Luchtbeschermingsdienst. Eten en drank aanwezig.
 
Zondag 18 september 2016
 
 “Remember September 1944” en Open Monumentendag
09.00 uur tot uiterlijk 10.30 uur: toertocht voertuigen.
10.00 uur tot 10.30 uur: opening Open Monumentendag (Thema: Iconen en symbolen).
omtrent 10.30 uur: intocht historische voertuigen.
11.30 uur tot ongeveer 13.00 uur: historische wandeling ‘Remember September 1944’ o.l.v. een gids.
15.00 uur tot ongeveer 16.00 uur: grote aanval op Duitse stellingen door Amerikaanse troepen.
17.00 uur: officiële einde.
20.15 uur: in het kader van de Kunstdagen Wittem: concert in de kerk van Nijswiller.
 
Gehele dag: expositie Open Monumentendag, wandelingen Open Monumentendag, ouderwets schieten met kermisbuks, diverse optredens van Miss Ella Brown, static displays van voertuigen en kampementen,
living history/mock battles door re-enactors, tentoonstellingen, standverkopers en inzet van de Luchtbeschermingsdienst. Eten en drank aanwezig.
 
Persbericht "Remember September 1944" in NIjswiller
Nijswiller, 16 augustus 2016
De organisatie van “Remember September 1944” in Nijswiller heeft het afgelopen jaar zeker niet stil gezeten. Na het succesvolle weekend in september 2015 werd het idee geopperd om het evenement nog eens te organiseren. De editie van 2015 was goed bevallen bij het publiek
en hier en daar heeft de organisatie nu gesleuteld aan het concept.
De Heemkundevereniging Nijswiller prijst zich gelukkig met de welwillendheid van de grondeigenaren en de hulp van de SV Nijswiller, die mee organiseert.
Daarnaast zijn de sponsoren een onmisbare factor in het verhaal. Zonder hen kan een evenement als dit niet georganiseerd worden. In september 2015 werd
het boek “De bezetting en bevrijding van Nijswiller en de zuidoosthoek van Zuid-Limburg. Door de ogen van den pastoor” gepresenteerd. Het boek is zeer goed ontvangen en er worden nog bijna wekelijks boeken van besteld. Dit boek en alle andere boeken van de Heemkundevereniging Nijswiller zullen ook dit jaar weer verkrijgbaar zijn tijdens het evenement op 17 en 18 september a.s.
 
Rondom de boekpresentatie van 2015 waren er nagespeelde gevechten, was er een herdenking, konden de bezoekers de kampementen van de geallieerden en de Duitsers bezoeken, was er een militariamarkt, waren de militaire voertuigen te bezichtigen, waren er diverse exposities, kon men proeven van eten dat op dezelfde wijze werd bereid als tijdens de oorlog en kon er met een gids worden gewandeld langs plekken die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de oorlog.

De meeste van de genoemde activiteiten zullen ook nu weer plaatsvinden. Op zondag 18 september zal het team van de jaarlijkse Open Monumentendag van Gulpen-Wittem ook de gehele dag aanwezig zijn met exposities en geven zij uitleg over het thema van dit jaar, “Iconen en symbolen”. Vlak na de opening van Open Monumentendag op zondag 18 september zal een konvooi militaire voertuigen vanaf de Karstraat het evenemententerrein binnenrijden. Ze hebben dan net een toertocht rondom Nijswiller achter de rug. Om het programma niet te overladen, wordt er dit jaar geen herdenking gehouden.

Zangeres Miss Ella Brown zal op beide dagen op een aantal momenten nummers zingen uit de veertiger jaren. Er zal op zaterdag 17 als op zondag 18 september een groot gevecht plaatsvinden. De organisatie heeft hiervoor de scenario’s geschreven.
 
De volgende groepen hebben al aangegeven deel te zullen nemen aan Remember September 1944:
Hell on Wheels (B) - US WW II Round Table Germany (D) - (KTR) Keep Them Rolling (NL) - Het Roerdriehoek museum Montfort (NL) - American Patrol (NL) - The Canadian Soldiers (NL) - WW2 Reenactment Group (WRG) uit Naarden (NL) - Utah Remember Group (B) - War Wheels 40 - 45 uit Nuenen (NL) - Kampfgruppe Bohm (B) - SAS Liege (B) - (VHM) Jedburgh Team Holland (NL) – (HRVN) Re-enactment Vereniging Nederland (NL) – Spearhead (NL) – Fallschirmpioniere (D) – Super Sixth (NL) – Panzergrenadierregiment 192 (D) – Fallschirmjäger (B).
Daarnaast zijn er zeker nog zo’n 20 à 30 ‘losse’ re-enactors en zal ook weer de Luchtbeschermingsdienst aanwezig zijn. In totaal ongeveer tussen de 150 en 200 re-enactors die de bezoekers willen laten zien wat zich in september 1944 in onze contreien moet hebben afgespeeld.

Noteer alvast in uw agenda: Remember September 1944 in Nijswiller op 17 en 18 september 2016.
Het definitieve programma volgt op een later tijdstip.
Entree: vrije gave.
 
Presentatie heemkundejaarboek "Nieswieler, va vreuger bis noe", deel 6
Nijswiller, 5 juli 2016
Het zal het 9e boek zijn dat we als Heemkundevereniging gaan uitgeven.
De presentatie zal plaatsvinden tijdens het zomerconcert van harmonie Excelsior op zondag 17 juli a.s. bij café A gen Baag in de Kerkstraat te Nijswiller.
Het buitenconcert begint om 14.00 uur en rond 15.15 uur zal de Heemkundevereniging het boek presenteren. Na de presentatie zal de harmonie haar concert vervolgen.
In dit jaarboek wordt aandacht besteed aan:
- D’r blinge Beckesj;
- Adolf Rothbauer;
- Het vertrek van het Sophianum uit Nijswiller;
- Oude recepten;
- Krantenartikelen uit oude kranten:
- Wijnbouw in en om Nijswiller;
- Een gevonden relikwie;
- En natuurlijk oude foto’s.
Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan burgemeester Hans Ubachs of zijn vertegenwoordiger.
 
Remember September 1944 in Nijswiller op herhaling met een Sherman-tank
Nijswiller, 16 juni 2016
In het weekend van 17 en 18 september a.s. zal net als vorig jaar het evenement "Remember Septembber 1944 in Nijswiller" plaatsvinden in de buurt van het sportcomplex Villare en de weilanden rond hoeve Schulsberg. Het Zuid-Limburgse heuvelland zal wederom het decor zijn voor dit interessante, historische evenement. Vorig jaar wisten enkele duizenden bezoekers de weg naar Nijswiller te vinden om o.a. deel te nemen aan de historische wandelingen o.l.v. een gids, militaire kampementenen en voertuigen te bezichtigen en militaire gevechten te aanschouwen. Dit zal ook dit jaar weer gaan plaatsvinden. Er zullen weer tentoonstellingen worden ingericht en zal men kunnen proeven van eten zoals dat gemaakt werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tevens zal de militariamarkt niet ontbreken. Klapper zal dit jaar de aanwezigheid van een Amerikaanse Sherman M4-tank zijn. Pastoor Jongen schreef destijds in zijn dagboek dat hij maar liefst 21 van dit soort tanks vanaf Hilleshagen al vurend naar Nijswiller zag rijden.
De Heemkundevereniging heeft de handen met SV Nijswiller ook nu weer in elkaar geslagen om er een geweldig evenement van te maken.
 
Op zondag 18 september zal tevens de jaarlijkse Open Monumentendag in Nijswiller plaatsvinden en zal een aantal monumenten in het dorp open worden
gesteld. De definitieve invulling van dit weekend zal later bekend worden gemaakt.
 
OPROEP: wie weet waar deze foto's zijn genomen?
Nijswiller, 3 mei 2016
In de laatste Nieswieler Nujts staan deze foto's. Bij de foto's die Jacques Seezink ter beschikking stelde, bevonden zich beide foto's met Amerikaanse militairen. Graag zouden we willen weten waar de foto's zijn genomen en wie de meisjes zijn die erop staan. Jacques kreeg de foto's van zijn schoonvader uit Simpelveld. Wellicht dat de foto's daar genomen zijn.
 
 
Nieswieler Nujts, jaargang 12 nr. 1
Nijswiller, 30 april 2016
De nieuwe Nieswieler Nujts ligt weer in de brievenbus.
Zie ook onder Publicaties 2016.
 
 
 
 
 
 
Kalender te koop bij dorpswinkel Weijenberg 
Nijswiller, 22 december 2015
Nog enkele exemplaren van de Nieswieler Kalender 2016 zijn te koop bij dorpswinkel Weijenberg,
Kerkstraat 4, Nijswiller. De heemkundekalender kost € 4,50.
 
DE HEEMKUNDEVERENIGING NIJSWILLER WENST IEDEREEN EEN ZALIG KERSTFEEST EN
HET ALLERBESTE VOOR 2016!
 
 
Remember September 1944 was geweldig!
Nijswiller, 25 september 2015
Afgelopen weekend was een geweldig weekend voor Nijswiller. Velen zullen nog lang met veel plezier terugkijken naar het evenement ‘Remember September 1944’. We hebben herdacht, gepresenteerd, gewandeld, ‘gevochten’.  We hebben laten zien dat een klein dorp groot kan zijn. Met name de samenwerking tussen een aantal verenigingen is zeer goed verlopen. Dat het nog beter kan realiseren wij ons ook. Er zijn altijd verbeterpunten en we kijken vooruit. Vanaf deze plek danken we iedereen die op welke wijze heeft bijgedragen aan het welslagen van dit weekend! Dank aan de familie Huynen, alle vrijwilligers, harmonie Excelsior, zangkoor St. Caecilia, de sponsoren, de subsidieverstrekkers, gemeente Gulpen-Wittem, de re-enactors, de mensen van de ‘Levende geschiedenis’ en - zeker niet in de laatste plaats – alle bezoekers. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om het nieuwe boek te kopen (“De bezetting en bevrijding van Nijswiller en de zuidoosthoek van Zuid-Limburg. Door de ogen van den pastoor…”), dan kunt u hiervoor terecht bij dorpswinkel Weijenberg, Kerkstraat 4, Nijswiller of bij de familie Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller (Tel. 043-4511638) of in de boekhandel bij het klooster van Wittem. 
 
Generaal van Uhm schrijft voorwoord heemkundeboek Nijswiller
Nijswiller, 10 september 2015
 “Als jullie ooit hulp nodig hebben, kunnen jullie mij altijd bellen” waren de laatste woorden die kapitein Peter van Uhm, de latere CDS (Commandant der Strijdkrachten) in 1982 sprak tot zijn manschappen van de B-compagnie van het 48e Pantserinfanterie-bataljon te Den Bosch voordat zij de allerlaatste maal ‘inrukten’ om vervolgens met groot verlof huiswaarts te keren. 
De vraag, 33 jaar later, van twee leden van de Heemkundevereniging in Nijswiller, Adry Weijenberg en John Noteborn,  - die beiden in de compagnie van Peter van Uhm hun militaire dienstplicht vervulden - of hij het voorwoord in de nieuwste heemkunde-uitgave voor zijn 
rekening wilde nemen werd bijna als vanzelfsprekend, positief beantwoord. Het typeert tevens de mens achter Peter van Uhm. Hij houdt zich aan zijn belofte, beloofd is beloofd.
Bekende Nederlander Peter van Uhm was de hoogste baas van de strijdkrachten van 2008 tot 2012. De dag na zijn aantreden als Commandant der Strijdkrachten sneuvelde zijn zoon Dennis in Afghanistan. Een tragisch begin van de laatste etappe van zijn carrière als militair. 
Sinds 2012 zet hij zich o.a. in als ambassadeur voor Hulphond Nederland en is adjudant in buitengewone dienst van H.M. de Koningin en had hij met astronaut André Kuipers een prominente rol bij de inhuldiging van de Koning in 2013. Het moge duidelijk zijn dat de Heemkundevereniging Nijswiller uitermate trots en vereerd is op het feit dat van Uhm het voorwoord voor hun boek heeft geschreven. Een voorwaarde had hij wel, en dat was dat hij het manuscript op tijd zou krijgen zodat hij het in alle rust kon doornemen.
Over de inhoud van het boek, o.a. gebaseerd op het omvangrijke dagboek van pastoor Henricus Jongen, in de oorlog pastoor van Nijswiller, Wahlwiller en Vijlen, dat maar liefst 324 pagina’s telt en voorzien is van talloze foto’s en documenten, is vorige week uitvoeriger bericht. Het boek is gemakkelijk te lezen en betreft niet alleen Nijswiller, maar ook Wahlwiller, Vijlen en alle omliggende dorpen in de zuidoosthoek, van Gulpen tot Vaals en van Bocholtz tot Slenaken. Van Uhm is zeer te spreken over de manier waarop de Heemkunde Nijswiller dit project heeft aangepakt.
De presentatie van het boek vindt plaats tijdens het evenement “Remember September 1944” op 19 en 20 september a.s. in Nijswiller. De locatie van de presentatie, het hele re-enactment gebeuren, tentoonstellingen en militariamarkt bevindt zich in de buurt van de parkeerplaats van de SV Nijswiller en de weilanden van de familie Huijnen aan de Schulsbergweg. Gedurende dat hele weekend zal Nijswiller ‘bezet’ worden door re-enactors die een gedeelte van de geschiedenis naspelen. Programma zaterdag 19 september: 10.00 uur herdenking, 11.00 uur presentatie boek, 12.00 uur 1e historische wandeling, 15.00 uur 2e historische wandeling, beiden o.l.v. een gids. Vanaf 18.00 uur gezellig samenzijn met toepasselijke muziek, eten en drank. Zondag 20 september maken de ruim 30 voertuigen een toertocht en zullen ze tussen 10.00 uur en 10.30 uur weer in Nijswiller aankomen. Om 11.00 uur start de historische wandeling o.l.v. een gids en rond 13.30 uur zal de grote finale aanval op de Duitse stellingen zijn door de Amerikaanse troepen. Einde van het evenement is zondag rond 15.00 uur.
Op beide dagen zijn er doorlopend static displays  van voertuigen en zijn de kampementen te bezichtigen, er is doorlopend ‘levende geschiedenis’ en er zijn ‘mock battles’ door  re-enactors, er is een tentoonstelling, militariastands en er zijn inzetten van de Luchtbeschermingsdienst. Er zijn meer dan 130 re-enactors. Entree: vrije gave.
 
Heemkunde Nijswiller ontdekt unieke bron voor nieuw boek
Nijswiller, 8 september 2015
“Bij den jongen Wijnhausen te Gulpen wordt niet lang daarna huiszoeking gedaan, allerhand voorraad wordt er uitgehaald en hijzelf wordt gedeporteerd. Men heeft niets meer van hem gehoord.[…] Een joodsche familie om haar weldadigheid jegens de armen in Vaals alom bekend krijgt in die dagen aldaar twee kleine vertrekken als behuizing aangewezen in hun eigen huis. Eind Augustus moeten z.g. alle Joden naar Maastricht (19 van Vaals), de mannen zullen moeten gaan werken, de vrouwen zullen in kampen worden ondergebracht. Hartverscheurende tooneelen spelen zich in Vaals, te Gulpen en elders af. […]
Zomaar een citaat uit de bron die de Heemkunde Nijswiller gebruikt in haar nieuwe boek. Het boek gaat over de bezetting en bevrijding van Nijswiller en de omliggende dorpen in de zuidoosthoek van Zuid-Limburg. De grote bron, die als een rode draad door het boek loopt is het 2e gedeelte van het dagboek van pastoor Henricus Jongen. Per toeval na grondig speurwerk ontdekt. Het dagboek bestaat uit ruim 300 met de hand geschreven pagina’s en nog eens 100 handgeschreven pagina’s die ertussen zijn gevoegd. “Een flinke kluif”, zegt eindredacteur en samensteller Adry Weijenberg, “maar alleszins de moeite waard om door te nemen en te gebruiken voor ons nieuwe boek”. De werkgroep Tweede Wereldoorlog is al jaren bezig met het vergaren van documentatie voor dit nieuwe boek, maar echt begonnen met schrijven is men ongeveer een dik jaar geleden. En echt spannend werd het rond de jaarwisseling toen het document werd ‘opgedoken’. “Opeens krijgt het boek een andere wending dan dat we tot dan toe voor ogen hadden”, zegt Weijenberg.
Tot in de details beschrijft de pastoor, die van 1934 tot juli 1944 pastoor is van Wahl- en Nijswiller en daarna van Vijlen, de gebeurtenissen tijdens de oorlog. Hij schrijft pakkende stukken tekst, soms woedend over wat hij om zich heen ziet gebeuren, dan weer meelevend. Delen van zijn dagboek gaan over wat zich tijdens de oorlog in de wereld afspeelt, om vervolgens van het ene op het andere moment weer met beide benen in een van de dorpjes van het heuvelland te staan en te beschrijven hoe het voelt om voor de zoveelste keer binnen een week naar de kelder te moeten omdat de grote zwermen vliegtuigen maar over blijven komen richting Duitsland. Of het moment dat een jonge arbeider op het land toevallig wordt getroffen door een kogel of een granaatscherf.
“[…] Bij zwermen trekken ze over onze dorpen heen. Eerst den voormiddag tegen 11 uur, dan ’s namiddags tegen 3 uur weer. Zooals op 12 augustus weerklinken ook nu weer telkens de sirenes. Ook nu weer is men zich, wegens het ongewende van de zaak, (de eerste keren sinds 10 mei 1940, dat men zulke formaties bij helderen dag kreeg te zien) ’t gevaar niet bewust. ’t Afweer buldert en men blijft rustig naar de vliegtuigen kijken. Ook ziet men in de verte vliegtuigen neerstorten. Stukken granaten slaan neer rondom in het veld arbeidende menschen. Tot zich in Nijswiller, nabij bovenbedoelde hoeve (de Morgenster) een allerdroevigst ongeval voordoet, ’t eerste van dien aard binnen de parochie gedurende den oorlog (na de reeds min of meer vergeten eerste oorlogsdagen in Mei 1940). De dochter van den pachter der hoeve wil hun knecht in ’t veld den namiddagskoffie brengen. Ter plaatse aangekomen vindt ze (de paarden staan er stil) den knecht op zijn rug doodliggen, het gelaat vol bloed. ’t Treurige feit is er. Pastoor-ondergeteekende, in allerijl ter hulp geroepen, meent nog ’t H. Oliesel te kunnen toedienen en doet het, tot spoedig ook de dokter ter plaatse is en slechts den dood kan constateeren. Tot bij nader onderzoek op de hoeve wordt bevonden, dat een stuk granaat of kogel door de hersens in het hoofd van ’t slachtoffer is doorgedrongen, wat het bloed uit zijn mond, uit ooren en neus heeft doen stroomen. ’t Slachtoffer, een jongeman van 21 jaar, moet wel onmiddellijk na ’t gebeuren zijn dood geweest.”
Hij beschrijft het neerkomen van bommen in de buurt en hoe de mensen erop reageren, hij vertelt over de bezetting en hoe de mensen zich voelen, over de frustraties, over de terugtocht van de Duitsers, over het geweldige schouwspel van de tanks die al vurend van Hilleshagen door de velden richting Nijswiller gaan, over de verplichte graafwerkzaamheden die de jongemannen van de omliggende dorpen moeten verrichten in de loopgraven van o.a. Nijswiller tot aan Wijlre, de afrekeningen op ‘bijltjesdag’, over de aanvallen op Aken en de Sneeuwberg, het leven in de dorpen Nijswiller, Wahlwiller en Vijlen en de omliggende dorpen, over hoe de meisjes zich gedragen en zouden moeten gedragen t.o.v. de bevrijders en ga zo maar door. 
“Dè groote attractie op dezen dag was ’t zien optrekken en vuren van de Amerikaansche tanks over ’t hooger gelegen veld tusschen Hilleshagen (Mechelen) en Nijswiller. De bedoeling scheen te zijn van dien kant een omtrekkende beweging te maken om den Sneeuwberg bij Vaals. Op dien weg ontmoetten zij ’t eerst de loopgraven, waaraan onze menschen in Nijswiller hebben moeten werken. ’t Was een heevig geweer- en machinegeweergeknetter van duitschen kant, dat echter spoedig verstomde. ’t Was een interessant gezicht op die actie vanuit de vensters van den zolder der pastorie en later vanuit den kerktoren. Meerdere Vijlenaren (ook Amerikanen) bevonden zich in den toren en hebben den strijd van daaruit gevolgd en genoten van ’t schouwspel, de in slagorde opgestelde of optrekkende tanks, gevolgd door behoedzaam voortschrijdende infanteristen. Er werden nu tot 21 tanks geteld. Rustig togen deze monsters verder en spoten hun vernielend vuur uit. Werd niets naders nog omtrent dooden en dgl. te Nijswiller (aan duitschen kant) vernomen. Daagstevoren werden de loopgraven achter Gulpen (Dolsberg) opgeruimd. Buiten de vele dooden en gewonden van de Duitschers werden 180 gevangenen gemaakt.”
En zo verbindt het verhaal van Jongen de gebeurtenissen die worden beschreven door geïnterviewde dorpsgenoten en talrijke documenten die uit diverse archieven komen.  Onderwerpen als pilotenhulp, verraad, de klokkenroof, de rol van de paters van de St. Benedictusberg, de Luchtbeschermingsdienst, het verzet, veteraan Ed Camphausen die diende aan het Oostfront,  de Ordedienst, de Amerikaanse 30e Divisie, de Duitse 49e Divisie, eten en drinken in de oorlog, de evacués, collaboratie, het persoonlijke verhaal van een navigator die uit zijn vliegtuig moet springen, omdat het op dat moment neerstort boven de gemeente Wittem, over de manier waarop hij overleeft etc. etc. Alles gebundeld in een boekwerk van 324 pagina’s met nog nooit eerder gepubliceerde foto’s.
De Heemkundevereniging Nijswiller timmert al 10 jaar aan de goede weg. Ze willen de geschiedenis bewaren voor de toekomstige generaties en hopen dat de samenleving lering trekt uit de geschiedenis die zij vastleggen. En daar zijn ze trots op! Hun 8e publicatie ligt momenteel bij de drukker. En wat voor een publicatie!  Het boek wordt in Nijswiller gepresenteerd op zaterdag 19 september a.s. tijdens het evenement Remember September 1944.  Dit evenement vindt plaats op zaterdag 19 september van 10.00 uur tot 18.00 uur en op zondag 20 september van 10.00 uur tot 15.00 uur. Volgende week meer over dit boek en het evenement.
 
Vervolg Remember 1944 in Nijswiller
Nijswiller, augustus 2015
Remember September 1944 in Nijswiller belooft een groots evenement te worden
Er wordt al lang uitgekeken naar het weekend van 19 en 20 september. De Heemkundevereniging Nijswiller en de SV Nijswiller organiseren in dat weekend het evenement Remember September 1944. De heemkunde geeft elk jaar een boek over de geschiedenis van Nijswiller uit en dit jaar zal dat boek gaan over de bezetting en de bevrijding van Nijswiller en de zuidoosthoek van Zuid-Limburg. Het boek zal op zaterdag 19 september om 11.00 uur worden gepresenteerd op de parkeerplaats van de SV Nijswiller. Vooraf zal er een korte herdenking plaatsvinden op het dorpsplein m.m.v. harmonie Excelsior en zangkoor St Caecilia, zodat ook niet wordt vergeten dat onze vrijheid zeker niet vanzelfsprekend is en zwaar is bevochten. Verder zullen er ruim 100 re-enactors aanwezig zijn met een groot aantal historisch militaire voertuigen en tenten. Er zal een Amerikaans en een Duits kampement worden opgezet en de re-enactors zullen een deel van de geschiedenis naspelen in de weilanden en wegen in de buurt van het terrein van SV Nijswiller. De re-enactors  streven er naar om dit zo waarheidsgetrouw mogelijk  te doen, zowel in wat ze uitbeelden als in hun uitrusting.  Het is zeker niet de bedoeling om een deel van de geschiedenis te verheerlijken, maar om op deze manier te laten zien hoe het destijds moet zijn geweest of moet hebben uitgezien. De geschiedenis zal continu worden nagebootst door mensen van diverse organisaties. Zo zal de ‘Living history group, Sanitäts Ersatz Abteilung 10’ laten zien hoe een Duits veldhospitaal er uit zag en wat er zoal gebeurde.  Zo is er ook een Amerikaans oorlogsverslaggever en een weerstation (US military weather forecast service display). Daarnaast zullen er re-enactors  en voertuigen zijn van  de Militair Historische voertuigvereniging Lucky Seventh  en van Keep them Rolling, Hell on Wheels, American Patrol, Old Hickory, Dutch Deuces,  Der Windhund en Santa Fé.  De bekende Willy’s jeep (minimaal 7) zal niet ontbreken en ook de – zeker voor de oudere mensen die de oorlog hebben meegemaakt – bekende  GMC vrachtwagens en Harley Davidson motors en diverse uitvoeringen van de voertuigen die luisteren naar de namen: Dodge (ambulance, weapon carrier,  WC 21, WC 51 etc.), Ford GPW,  White scoutcar, Kübelwagen, BMW. Op het parkeerterrein en in de kantine van de SV Nijswiller zal er voor een natje en droogje worden gezorgd en worden tenten neergezet om even te rusten. Ook is er een tentoonstelling met nog nooit eerder getoond materiaal en zullen er kraampjes staan waar mensen militaria of boeken kunnen kopen. Tevens is er een stand waar wordt uitgelegd wat mensen zoal aten in de oorlog en hoe inventief men toen was met het smeren van een lekkere boterham of het bereiden van  een warme maaltijd.  De Luchtbeschermingsdienst zal evenmin ontbreken. Gedurende de dag zal er op vaste tijden een militair historische wandeling zijn die langs historische punten rond Nijswiller leidt. Een gids zal dan e.e.a. vertellen wat zich waar heeft afgespeeld. Het hele weekend is gratis toegankelijk,  een vrije gave wordt zeer gewaardeerd.  Op zaterdag kan men na afloop  nagenieten met muziek en een natje en een droogje. 
Aan de ingang zal de bezoeker een programma krijgen met de tijdstippen van de activiteiten. We hopen dat velen de weg weten te vinden naar Nijswiller op 19 (10.00 -18.00 uur)  en 20 september (10.00-15.00 uur).  Info: Adry Weijenberg (043-4511638).
Volgende week zal worden ingegaan op de inhoud van het boek. 
 
Remember september 1944 in Nijswiller in volle voorbereiding
Nijswiller, 18 juni 2015
Het bevrijdingsevenement “Remember September 1944” dat in het weekend van 19 en 20 september in Nijswiller zal plaatsvinden heeft de benodigde vergunningen binnen en de organisatie, de Heemkundevereniging en de SV Nijswiller, zijn druk bezig met de voorbereidingen. Met de regelmaat van de klok komt de werkgroep bij elkaar en worden de grote lijnen tot in de kleinste details besproken. Re-enactors (mensen die een bepaalde periode van de geschiedenis naspelen) zijn en worden benaderd en er komen nog steeds aanmeldingen binnen. Men wil in dat weekend een kampement opbouwen en de bezoekers laten zien hoe de mensen in de tijd van de bevrijding leefden. Ook zullen er historische militaire voertuigen zijn die dan te bezichtigen zijn en waarbij de eigenaren uitleg over de werking zullen geven. Een groep zal laten zien hoe men in die tijd het eten bereidde en hoe inventief de mensen moesten zijn om met de beperkte middelen die voorhanden waren een smakelijke maaltijd klaar te maken. Ook het schrijven van het uit te geven boek loopt voorspoedig. De 200e pagina is reeds in zicht en er is nog genoeg informatie over de geschiedenis van de zuidoosthoek van Zuid-Limburg om te vermelden in het boek. “We hebben een groot aantal geweldige bronnen en archiefstukken kunnen opduiken. Een gedeelte van de informatie komt zeker van pas bij de militair-historische wandelingen die in datzelfde weekend zullen plaatsvinden. In 2010 hebben we soortgelijke wandelingen gemaakt en die zijn toen door de deelnemers als zeer interessant ervaren. Deze keer nemen we een andere route met plekken waar in 1944 een en ander is gebeurd. Het belooft een zeer interessant weekend te worden. Ook wordt er gezorgd voor de inwendige mens. Men hoeft in ieder geval niet met honger of dorst naar huis te gaan”, aldus een van de organisatoren. De Heemkundevereniging is nog op zoek naar foto’s die gedurende de oorlog en de bevrijding zijn gemaakt in en om Nijswiller. Mocht u die hebben, dan verzoekt de organisatie u om contact op te nemen met
Adry Weijenberg, tel. 043-4511638. Wanneer de foto’s zijn ingescand krijgt u die uiteraard zo spoedig mogelijk terug.
 
Vervolg veldkruis
Nijswiller, 9 mei 2015
Vandaag bericht gekregen van het feit dat het deze week gerestaureerde en teruggeplaatste 
veldkruis aan de Schulsbergweg (bij hoeve Schulsberg) kapot was. Math Hendriks, Erik Kaczorowski 
en Adry Weijenberg zijn er meteen naartoe gegaan om poolshoogte te nemen. Het bovenste gedeelte van het kruis was afgebroken en lag in 6 stukken op de weg. Het is onmogelijk dat dit gietijzeren kruis afbreekt en vervolgens 2 meter verder op de weg terechtkomt. Daar is het gietijzer te zwaar voor. Ook zijn er stukjes gietijzer op 3-4 meter van het kruis (in de andere richting) vandaan in het gras gevonden. Inmiddels is er aangifte gedaan bij de politie. Het bestuur zal zich beraden hoe nu verder te gaan. De restauratiekosten (zeker € 150,-) zouden vergoed worden door de gemeente. Of het kruis nog te herstellen is, is vooralsnog onduidelijk.
 

Veldkruis gestolen?
Nijswiller, 1 mei 2015
Het veldkruis bij hoeve Schulsberg blijkt al bijna 2 weken te zijn verdwenen.
Verontruste wandelaars hebben contact gezocht met de Heemkundevereniging.
Het kruis is gelukkig niet gestolen, maar door de smid meegenomen om te repareren. Een aantal jaren geleden was het kruis gebroken door – waarschijnlijk – een vrachtwagen geladen met populieren. We hebben geprobeerd het kruis met metaallijm te lijmen en dat was ook gelukt, maar niet echt duur-zaam. Dit jaar hebben we een subsidie ontvangen van de gemeente onder de voorwaarde dat het kruis wordt gerepareerd.
 
Nieswieler Nujts, jaargang 11 nr. 1
Nijswiller, 25 april 2015
De nieuwe Nieswiller Nujts ligt weer in de brievenbus.
Zie ook onder Publicaties 2015.
 
 
 
 
 
 
Nieuwe website voor heemkunde Nijswiller
Nijswiller, 1 maart 2015
Op 28 februari is de nieuwe website van de Heemkundevereniging Nijswiller gelanceerd. De vorige leverde regelmatig problemen met het plaatsen van teksten en foto's. Heemkundelid Loes Sikkel heeft zich het afgelopen jaar hier intensief mee bezig gehouden. Met dank aan Jochen Reinders voor de eerste opzet en Niek Sikkel voor het maken van de tekening van onze kerk op de home-pagina. De nieuwe website werd gelanceerd tijdens de geslaagde 3e Nijswiller quiz.
Nijswiller 70 jaar bevrijd
Nijswiller, 16-09-2014.
Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat Amerikaanse militairen van de 30e Divisie voet zetten op Nijswillerse bodem. Op zaterdag 16 september 1944 verdreven ze de troepen van de Duitse 49e Divisie die, ingegraven aan de noordzijde van Nijswiller, zo lang mogelijk weerstand probeerden te bieden. De heemkundevereniging is bezig met het schrijven van een oorlogsboekje dat o.a. gaat over de bezetting en de bevrijding. Dit boekje zal naar verwachting in september 2015 worden gepresenteerd. Op diezelfde dag zal er, net als in 2010, een re-enactment gebeuren plaatsvinden in Nijswiller.
 
Heemkundeboekje te koop
Nijswiller,03-09-2014.
Het afgelopen zondag gepresenteerde heemkundeboekje 2014 is vanaf nu voor € 6,- verkrijgbaar bij dorpswinkel Weijenberg (Kerkstraat 4, Nijswiller), Kloosterboekhandel Wittem en bij de familie Weijenberg (Rijksweg 76, Nijswiller. Tel. 043-4511638)
 
Presentatie nieuw heemkundeboekje
Nijswiller, 30-08-2014.
De Heemkundevereniging Nijswiller zal op zondag 31 augustus haar 7e publicatie presenteren. Het is het 5e boekje in de reeks “Nieswieler, va vreuger bis noe”. Deel 5 gaat o.a. over de geschiedenis van het plaatselijke zangkoor St. Caecilia, interessante zaken die werden besproken tijdens kerkbestuursvergaderingen van 1869 tot 1963, de Franse volkstelling van 1796 waarbij destijds alle inwoners van Nijswiller met naam en beroep werden genoemd, oude recepten en oude foto’s. Dit jaar is voor het eerst na elk onderwerp een aantal krantenartikelen m.b.t. Nijswiller uit krantenarchieven te vinden. Math Hendriks, een van de auteurs, heeft hiervoor talloze uren gezocht naar interessante artikeltjes. Vele foto’s maken het boekje tot een aantrekkelijk geheel. De presentatie vindt plaats in café A gen Baag in de Kerkstraat in Nijswiller. Aanvang: 13.00 uur. Op dat moment zullen de eerste exemplaren aan een aantal mensen worden uitgereikt. Wethouder Laheij zal namens de gemeente Gulpen-Wittem aanwezig zijn en pastoor Franssen namens de parochie. Aansluitend is er gelegenheid om een tweetal Nijswillerse ambachtslieden gratis te bezoeken die van 13.00 tot 16.00 uur Open Dag houden: mandenvlechtster Marlijn Meijs (St. Dionysiusweg 7) en imker Peter Kleijnen (Rijksweg 88). Helaas is wijnboer Wim Gloerich niet aanwezig om bezoekers van zijn wijn te laten proeven. De eerste groepen starten gezamenlijk, waarna geïnteresseerden ook individueel gratis kunnen wandelen. Iedereen is van harte welkom! Na de presentatie is het boekje te koop voor € 6,-.
 
Filmavond en optreden Ruud Verhoeven
Nijswiller, januari 2014.
Zaterdag 25 januari zal voor de 4e keer een filmavond plaatsvinden in café A gen Baag. De films zijn in Nijswiller opgenomen in de 80er en 90er jaren van de vorige eeuw. De organisatie is in handen van de heemkundevereniging Nijswiller. Tussen de films door zal Ruud Verhoeven optreden. Aanvang is 20.30 uur en de entree is gratis
Nieswieler kalender 2014
Nijswiller, 29-12-2013.
Er zijn nog slechts enkele exemplaren van de historische Nieswieler kalender 2014 te koop. Ze zijn voor € 4,50 te koop bij buurtwinkel Weijenberg, Kerkstraat 4, Nijswiller. Dus, wees er snel bij! OP = OP.
 
Nieswieler kalender 2014
Nijswiller, 08-12-2013.
De nieuwe Nieswieler kalenders worden momenteel gedrukt. Zodra ze klaar zijn, zullen de bestellingen worden rondgebracht en ontvangen de sponsoren en de heemkundeleden ook een exemplaar.

Presentatie archief SV Nijswiller en Nijswiller-quiz

Nijswiller, 7-10-2013

Zaterdag 12 oktober zal in de voetbalkantine aan de Schulsbergweg een powerpoint-presentatie worden getoond over een gedeelte van het archief van de SV Nijswiller. Aansluitend wordt de kennis getest tijdens de 2e Nijswiller-quiz met vragen over de SV Nijswiller en Nijswiller in het algemeen. Aanvang: 20.30 uur. Entree: gratis. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Wijnwandeling
Nijswiller, 21-09-2013.
Zo'n 20 heemkundeleden hebben op zaterdag 21 september kunnen genieten van een wijnwandeling over de heuvels rond Wahl- en Nijswiller. De wandeling eindigde in de Wahlwiller wijngaard en werd afgesloten met brood met kaas en 'zeem' en natuurlijk de heerlijke wijn van Wim Gloerich.
 
Boekje 2013 nog te koop
Nijswiller, september 2013.
Het heemkundeboekje 2013 dat eind augustus tijdens de Kunstmarkt is gepresenteerd is nog steeds verkrijgbaar bij dorpswinkel Weijenberg, Kerkstraat 4, Nijswiller of bij de familie Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller (043-4511638) Prijs: € 6,-
 
Kroedwusj
Nijswiller, 13-08-2013.
A.s. zaterdag, 17 augustus, zal in de Dionysiuskerk de jaarlijkse "kroedwusj"-zegening plaatsvinden t.g.v. Maria Tenhemelopneming. Parochianen en leden van de heemkundevereniging zullen net als voorgaande jaren de kruidenbosjes maken, die na de mis zullen worden uitgedeeld.
 

Nog slechts enkele Nieswieler kalenders te koop
Nijswiller, 02-01-2013.
Ook nu heeft de heemkundevereniging Nijswiller een kalender met historische fotos van Nijswiller samengesteld. Mocht u nog een Nieswieler kalender 2013 willen hebben, dan kunt u die kopen bij buurtwinkel Weijenberg, Kerkstraat 4, Nijswiller. In de buurtwinkel liggen nog ongeveer 10 kalenders, dus wees er snel bij, want OP = OP. De kalender kost € 4,50

Expositie Nijswillerse wielrenners
Nijswiller, 19-09-2012.
Nijswiller Mechelen september 2012.
Gedurende de maand september zal een aantal fotos van Nijswillerse wielrenners te bezichtigen zijn in een tijdelijke expositie in de Mechelerhof in Mechelen. Deze expositie maakt deel uit van een samenwerkingsexpositie van de heemkundeverenigingen van Mechelen, Wahlwiller en Nijswiller ter gelegenheid van het WK wielrennen dat momenteel in onze omgeving plaatsvindt. In een groot aantal etalages in Mechelen zijn o.a. truien, bekers, medailles en fotos te zien van voormalige Mechelse wielrenners. De expositie is nog tot eind september gratis te bezichtigen.

Nieuw heemkundeboekje over harmonie
Nijswiller, 16-08-2012.
Op zondag 26 augustus a.s. zal de heemkundevereniging Nijswiller haar nieuwe boekje presenteren tijdens de jaarlijkse kunstmarkt nabij kasteel Nijswiller. Het boekje telt 100 bladzijden en beschrijft de geschiedenis van de 125-jarige harmonie Excelsior. Deze vereniging organiseert ook de jaarlijkse kunstmarkt nabij kasteel Nijswiller aan de Kolmonderstraat. De presentatie van het boekje zal op 26 augustus plaatsvinden tussen 14.00 uur en 14.30 uur in de kasteeltuin. Naast de ruim 90 afbeeldingen wordt in het boekje o.a aandacht besteed aan het mysterie over het jaartal 1892 op het eerste drapeau, de successen, jubilea, belangrijke gebeurtenissen zoals de reis naar het Bretonse Paimpol in 1964. Deel 3 van de serie Nieswieler va vreuger bis noe, dat in zijn geheel gewijd is aan de harmonie, is vanaf 26 augustus voor 6,- euro verkrijgbaar tijdens de kunstmarkt en naderhand bij boekhandel Wittem, buurtwinkel Weijenberg aan de Kerkstraat te Nijswiller en de familie Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller (tel. 043-4511638). Ook worden op die zondag de eerder uitgegeven boekjes te koop aangeboden.

Romeinse dag in Nijswiller
Nijswiller, 03-06-2012.
Op zondag 3 juni zal op de Rijksweg 35 (voormalige boerderij Weijenberg) een Romeinse dag plaatsvinden. Dit vindt plaats in het kader van de Cultuurzomer Heuvelland. Er worden o.a. workshops gegeven in het maken van mantelspelden, stukjes maliënkolders, glasparelkettingen, Romeinse spelletjes, Romeins eten en drinken. Tijden: 11.00-1700 uur. Zou u op 3 juni niet kunnen, dan zijn er nog andere mogelijkheden waarop de Romeinen in Nijswiller aanwezig zijn: zaterdag 30 juni, woensdag 4 juli, woensdag 25 juli, zaterdag 11 augustus, woensdag 15 augustus, zaterdag 18 augustus, woensdag 29 augustus, zaterdag 1 september. Ook uitermate geschikt voor jeugdigen. Elk van bovenstaande woensdagen kunnen de kids bovendien een dagje denken en doen als kersverse rekruten van het Romeinse leger - een aanrader! Elke workshop kost € 2,50 en de rekrutendag € 10,-. Informatie via cavefelem@live.nl of via 06-27274246.

Dodenherdenking 4 mei 2012
Nijswiller, 27-04-2012.
Op Dodenherdenkingsdag, vrijdag 4 mei a.s., zal om 17.30 uur een krans worden gelegd bij de plaquette aan de Biesweg/Rijksweg. Vervolgens worden kransen gelegd op het graf van Hein Hamacher en bij de plaquette ter nagedachtenis aan Hans Bertram. Muzikaal zal de herdenking worden opgeluisterd door leden van harmonie Excelsior en doedelzakspelers. Ook dit jaar zullen weer familieleden van de gesneuvelden aanwezig zijn. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan deze herdenking.
 
Presentatie Heemkundeboekje tijdens Kunstmarkt op 28 augustus
Nijswiller, 22-08-2011.
Tijdens de jaarlijkse Kunstmarkt in Nijswiller (georganiseerd door harmonie Excelsior) zal de heemkundevereniging Nijswiller haar 5e publicatie presenteren. De presentatie zal plaatsvinden rond 13.15 uur bij kasteel Nijswiller op zondag 28 augustus a.s.
In het boekje, het 2e deel van de serie "Nieswieler, va vreuger bis noe", wordt aandacht besteed aan:
- zadelmaker Andrees Beckers (1873-1944);
- brieven die in de periode 1888-1898 zijn geschreven door o.a. Victor de Stuers (grondlegger van de Monumentenzorg), kasteelheer Hubert Brouwers, pastoor Ubaghs, pastoor Schijns, bisschop Boermans, architect Pierre Cuypers, om de kapel van Nijswiller af te breken of te restaureren en uit te breiden;
- 90 jaar postduivenvereniging Union;
- der Kwispel (thuisfrontkrantje voor militairen van Wahl- en Nijswiller die in Nederlands-Indië dienden);
- het 2e deel van de Nijswillerse woordenlijst;
- oude recepten;
- 75 jaar biljartclub "Niet Klossen";
- en natuurlijk vele oude foto's.
Het boekje (96 pagina's) met 70 afbeeldingen is vanaf 28 augustus voor à € 6,- te koop op de Kunstmarkt en naderhand bij de heemkundevereniging Nijswiller (tel. 043-4511638). Ook de eerdere publicaties zijn nog te koop.
 
Harmonie Excelsior heeft nu ook eigen website
Nijswiller, 12-03-2011.
Onze harmonie Excelsior heeft sinds kort een eigen website. De informatieve site is uiteraard niet alleen bestemd voor de leden en vrijwilligers, maar voor iedereen die cultuur en met name muziek een warm hart toedraagt. De harmonie, die volgend jaar 125 jaar bestaat, is een vereniging die bijdraagt aan de leefbaarheid in de dorpen Wahl- en Nijswiller en is als zodanig onmisbaar. Op de site is naast de geschiedenis van de vereniging o.a. ook het jaarprogramma te vinden. 
 
Jaarvergadering HKV Nijswiller en gezellig tieëkezinge
Nijswiller, 17-01-2011.
Op donderdag 20 januari zal de 7e jaarvergadering van de heemkundevereniging Nijswiller plaatsvinden in café A gen Baag. Aanvang 19.00 uur.
Aansluitend zullen we onder begeleiding van een accordeonist gaan tieëkezinge. Aan het tieëkezinge kan iedereen deelnemen. Deelname is gratis en we hopen heel veel dorpsgenoten te mogen begroeten op die avond. Aanvang tieëkezinge: 20.15 uur.
 
Bezoek printenbakkerij en kerstmarkt Aken
Nijswiller, 03-12-2010.
De leden van de heemkundevereniging zullen op zaterdag 4 december een bezoek brengen aan een printenbakkerij in Aken. Na de rondleiding en het proeven, zullen ze de kerstmarkt gaan bezoeken. Vertrek om 09.15 uur, vertrektijd wordt ter plekke besproken. Waarschijnlijk rond 13.30 uur. Deelname is gratis.
 
Nieswieler kalender 2011 nog te bestellen tot en met zondag 21 november
Nijswiller, 14-11-2010.
Vanwege het aantal bestellingen dat de afgelopen dagen is binnengekomen, hebben we besloten om de besteltermijn van de historische Nieswieler-kalender 2011 te verlengen tot en met zondag 21 november. De kalender kan voor à € 4,50 besteld worden bij de fam. Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller. tel. 043-4511638 of via e-mail: hermientje@live.nl
De kalenders zullen begin december worden bezorgd.
 
Kroedwusj plukken
Nijswiller, juli 2010.
Ook dit jaar zullen leden van de heemkundevereniging en andere geïnteresseerden een aantal keer op pad gaan om kruiden te plukken voor de "kroedwusj" die rond Maria ten Hemelopneming (zaterdag 14 augustus) zullen worden gezegend in de plaatselijke kerk. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Leo Klerks. (Tel. nummer: 043-4512206) Hij zal aangeven op welke momenten zal worden geplukt en wanneer de kruidenbosjes zullen worden gebonden.
Heemkundevereniging Nijswiller kijkt terug op zeer geslaagde dag.
Nijswiller, 03-06-2010.

De Heemkundevereniging Nijswiller kan tevreden terugkijken naar zaterdag 29 mei. Op die dag waren in Nijswiller 2 militair-historische wandelingen, re-enactors in het dorp, een expositie over de mobilisatie van 1939-40 en de Duitse inval, de presentatie van een boek en op het einde van de dag de onthulling van het bevrijdingsmonumentje op het dorpsplein bij de pomp aan de Kerkstraat. Vele geïnteresseerden vonden de weg naar het dorpje aan de Sinselbeek. De wandelingen voerden langs interessante plekken waar grote foto's langs de weg stonden, die genomen waren tijdens de mobilisatie of Duitse inval. Het was een zeer zonnige dag en velen kwamen een kijkje nemen in het kasteelpark waar 'Duitse' soldaten zich hadden ingegraven. 'Amerikaanse' soldaten hadden iets verderop hun kampement opgeslagen. Een aantal aanvallen werd in scène gezet en het publiek genoot hier duidelijk van. Rond 17.15 uur werd na een korte speech, die zowel in het Nederlands als in het Engels was, het bevrijdingsmonumentje onthuld door Amerikaanse oorlogswezen die bij dorpsgenoten op bezoek waren.

Het boekje "Nijswiller, 20 minuten frontlinie. De mobilisatie en Duitse inval van 10 mei 1940 in en om Nijswiller" is voor € 10,- verkrijgbaar bij buurtwinkel Weijenberg, Kerkstraat 4, Nijswiller en bij Adry Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller. Tel. 043-4511638.
 
Tweede Wereldoorlog in Nijswiller
Nijswiller, 19-05-2010
Zaterdag 29 mei a.s. zal Nijswiller volledig in het teken staan van de Tweede Wereldoorlog. De heemkundevereniging organiseert dan een aantal activiteiten die gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog. De hele dag zullen er re-enactors – mensen in Amerikaanse en Duitse uniformen, wiens hobby het is om gebeurtenissen uit de oorlog na te spelen - zich in het dorp bevinden. Ook zullen historische militaire voertuigen te bezichtigen zijn. De ‘Duitsers’ en ‘Amerikanen’ zullen hun kampement opslaan in het park van het kasteel en zullen vertoeven rond het dorpsplein “aan de pomp” aan de Kerkstraat. Bezoekers zijn van harte welkom om hun opstellingen te bekijken. Naast 2 militair-historische wandelingen o.l.v. een gids zal in café A gen Baag aan de Kerkstraat een tentoonstelling zijn ingericht. Vele nog nooit eerder vertoonde foto’s en geheime documenten zullen te zien zijn. Ook zijn er gebruiksvoorwerpen uit de oorlog te zien. Daarnaast kunnen geïnteresseerden individueel de wandeling lopen. Het boekje “Nijswiller, 20 minuten frontlinie”, Mobilisatie en inval op 10 mei 1940 in en rondom Nijswiller zal op die dag worden gepresenteerd. Het 163 pagina’s tellend boekwerk bevat 93 afbeeldingen, waarvan een groot aantal nog nooit gepubliceerd zijn. Vanuit het grote geheel – de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog en de crisisjaren - komen we terecht bij de kazematten in Nijswiller en Mamelis. Belicht worden de concrete plannen van de Duitse 4e Pantserdivisie, de mobilisatie en oorlog in de zuidoosthoek van Zuid-Limburg, de aanval op de Maasbruggen in Maastricht en waarom Nijswiller en de omliggende plaatsen van belang waren voor deze Maasbruggen, de inval van 10 mei 1940, de gevechten in Nijswiller, Bocholtz, Vijlen, Mechelen, Wahlwiller en Gulpen, de 269e Divisie, de gesneuvelden in Nijswiller, het dagboek van pastoor Jongen, het gevechtsbericht van kapitein Hombergen (die commandant was van de troepen in Bocholtz, Nijswiller, Vijlen en Mechelen (langs de Geul) en tenslotte de tien Nijswillerse mannen die elders gemobiliseerd waren. Tussen dit alles door zullen interviews met (oud)inwoners en inwoners van andere dorpen het verhaal dichter bij de lezer brengen. Het boekje wordt gepresenteerd rond 13.15 uur in café A gen Baag aan de Kerkstraat in Nijswiller. De boekjes zijn vanaf dan te koop voor € 10,- per stuk en naderhand te verkrijgen bij voorzitter Adry Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller. Telefoon: 043-4511638.
Tenslotte zal rond 17.15 uur een bevrijdingsmonumentje worden onthuld op het plein aan de Kerkstraat. Een aantal Amerikaanse oorlogswezen en familieleden van gesneuvelden wier familieleden in Margraten op het Amerikaanse kerkhof zijn begraven of staan vermeld op de ‘Muur van Vermisten’, zullen op zaterdag 29 mei in Nijswiller aanwezig zijn om het bevrijdingsmonumentje midden in het dorp te onthullen.
Deelname aan alle activiteiten is gratis.
Het programma van die dag zal er als volgt uitzien:

11.00 UUR EN 13.30 UUR / HELE DAG: Militair-historische wandeling o.l.v. een gids of individueel.
13.15 UUR: Presentatie boekje “Nijswiller – 20 minuten frontlinie” (aansluitend aan 1e wandeling en vooraf aan 2e wandeling).
HELE DAG: Expositie in café A gen Baag aan de Kerkstraat + (vanaf 13.30 uur) verkoop boekje.
HELE DAG: Re-enactors in Nijswiller
17.15 UUR: Onthulling bevrijdingsmonumentje.
 
Er wordt gewerkt aan deze website!
Nijswiller, 27-04-2010.
Nog even volhouden; de webmaster is op dit moment bezig met de laatste handelingen aan het boekje dat eind mei zal worden gepresenteerd. Daarna is er meer ruimte om de foto's te verkleinen voor gebruik op de website. We zullen proberen om dan regelmatig foto's te plaatsen om de website op orde te krijgen.
 
Dialectzanger Paul van Loo in Nijswiller
Nijswiller, 12-01-2010
De bekende Limburgse dialectzanger Paul van Loo zal op donderdag 21 januari a.s. een optreden verzorgen in café A gen Baag aan de Kerkstraat in Nijswiller. Paul van Loo, in het dagelijks leven docent aan het Bernardinuscollege in Heerlen, is o.a. bekend door zijn optredens met componist Ivo Rosbeek. Met het lied " 't is nog noëts zoë dónker geweës" behaalde hij een aantal jaren geleden de hoogste regionen in de Limburgse hitlijsten. Op uitnodiging van de heemkundevereniging Nijswiller zal hij ongeveer een uur lang een selectie van zijn liedjes ten gehore brengen. Aanvang is 20.00 uur en de entree is gratis. Iedereen is van harte welkom!
 
Nog slechts 10 historische Nieswieler-kalenders te koop
Nijswiller, 01-01-2010.
Het bestuur van de heemkundevereniging wenst iedereen een zalig, gelukkig en gezond 2010 toe.

Begin december 2009 zijn alle bestelde historische Nieswieler-kalenders 2010 rondgebracht of opgehaald. Naast de 140 bestelde kalenders hebben we 10 extra exemplaren laten drukken. Indien u alsnog in het bezit wilt komen van een historische zwart-wit kalender van Nijswiller dan kunt u die voor € 4,50 afhalen bij de familie Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller. Tel. 043-4511638 of hermientje@live.nl
Wees er snel bij want, op is op!
 
Bezoek Brand bierbrouwerij, donderdag 12 november jl
Nijswiller, december 2009.
23 Leden van onze vereniging brachten op donderdag 12 november jl. een bezoek aan de Brand biebrouwerij in Wylre. De rondleiding duurde ruim 2 uur, inclusief koffie en vlaai, uitleg over het museum, de productielijn en de historie van de brouwerij.
 
Nieswieler kalender 2010 nog te bestellen tot en met donderdag 19 november
Nijswiller, 30-10-2009.
De heemkundevereniging Nijswiller brengt eind november, begin december een historische kalender voor het jaar 2010 uit. Na het succes van vorig jaar wordt dit de 2e historische kalender. Er zullen zeker 14 oude foto’s van Nijswiller op prijken. De kalender is in zwart-wit gedrukt en kost € 4,50 per stuk. Wilt u een kalender bestellen, dan moet u dat uiterlijk donderdag 19 november doorgeven aan:
Fam. Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller (tel. 043-4511638) of via hermientje@live.nl
Nieswieler Nujts, jaargang 5 nr. 2 ligt in uw brievenbus
Nijswiller, 28-10-2009.
Vanaf heden heeft ieder huishouden in Nijswiller de Nieswieler Nujts, jaargang 5, nummer 2 in de bus. Nieswieler Nujts verschijnt 2 keer per jaar (april en oktober). De heemkundevereniging vertelt over haar bezigheden in het afgelopen half jaar en kijkt al vooruit naar de activiteiten die het komende half jaar gaan plaatsvinden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.
Nieswieler Nujts is ook digitaal op onze website te lezen. 
 
Groepen 7 & 8 van basisschool lopen bevrijdingswandeling
Nijswiller, 29-09-2009.
Vanmiddag hebben 12 leerlingen van de groepen 7 en 8 van de plaatselijke basisschool Sint Jozef een twee uur durende wandeling gelopen langs sporen van de tweede wereldoorlog. Op school hebben ze de afgelopen weken aandacht besteed aan de bevrijding van de omgeving die 65 jaar geleden plaatsvond. Nijswiller werd op 16 september 1944 bevrijd, maar door de drukte op de basisschool konden we nu pas deze bevrijdingswandeling lopen. Twee heemkundeleden liepen mee en vertelden onderweg over de nog zichtbare sporen van de oorlog. Aansluitend aan de wandeling ging een kleine delegatie van de school en de heemkundevereniging naar Margraten om op het Amerikaanse oorlogskerkhof een krans te leggen. Klik op de pijltjes om de foto's van deze dag te bekijken. 
 
Nieuwe bebouwdekomportalen geplaatst
Nijswiller, 17-09-2009.
Nijswiller bezit sinds vandaag nieuwe bebouwdekomportalen. De plaatsnaam is zowel in het Nederlands als in het dialect genoemd. De heemkundevereniging heeft door een onderzoek bijgedragen aan de juiste dialectspelling. Hoe een en ander is verlopen zal worden omschreven in de volgende 'Nieswieler Nujts' van oktober.
 
Nijswiller 65 jaar geleden door de Amerikanen bevrijd
Nijswiller, 16-09-2009.
Het is vandaag 65 jaar geleden dat de eerste Amerikaanse militairen vanuit Hilleshagen Nijswiller binnentrokken. De gevechten duurden bijna een dag en tegen de namiddag stak de eerste militair met een pistool in zijn hand de Rijksweg over en bood de aan de Rijksweg wonende Andreas Weijenberg en zijn zoon Piet een sigaret aan. Met de woorden: "Nee, dae däöt nit piefe" werd de Amerikaan begroet.
Op vele plaatsen in het heuvelland wordt de bevrijding deze dagen herdacht. In Noorbeek (waar heemkundeleden hielpen bij de bevrijdingswandeling), Maastricht, Heerlen en nog een aantal andere plaatsen waren diverse bevrijdingsoptochten met historische voertuigen.
De heemkundevereniging zal hoogstwaarschijnlijk volgend jaar mei uitgebreid aandacht besteden aan de bevrijding. Op dinsdag 29 september a.s. (eerder kon niet i.v.m. het drukke programma op de basisschool) zullen de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool een bevrijdingswandeling lopen onder begeleiding van een gids van de heemkundevereniging. Ze zullen in en om Nijswiller langs diverse plekken lopen waar nog sporen van de 2e wereldoorlog zichtbaar zijn. Op diezelfde dag zal ook een krans worden gelegd op het Amerikaanse oorlogskerkhof in Margraten. Vele soldaten zijn voor onze vrijheid gestorven en we mogen hen dan ook niet vergeten.
Klik op de pijltjes om foto's van de optocht en static show in Noorbeek te bekijken.
 
Dionysius Kunstmarkt succes
Nijswiller, 01-09-2009.
De eerste editie van de door de activiteitencommissie van harmonie Excelsior georganiseerde Dionysius Kunstmarkt is zeer succesvol verlopen. De organisatie en ook de 25 kunstenaars kunnen op een geslaagde dag terugkijken. De kunstmarkt strekte zich uit vanaf de Maygats tot voorbij de hoofdingang van het kasteel. De heemkundevereniging was aanwezig om zelfgebakken vlaai en koffie te verkopen. Ook stond er een informatiebord met oude foto's van het kasteel. Tevens kon men na ruim 40 jaar een aantal schilderijen bekijken die in de 60er jaren van de vorige eeuw uit de kerk werden verwijderd en per toeval bij de heemkundevereniging terecht gekomen waren. Op het pleintje voor de hoofdingang van het kasteel troffen, naast de honderden andere bezoekers, vele Nijswillernaren elkaar om, onder het genot van een pilsje of koffie met vlaai, te praten over vroeger en over de wens om ooit eens het kasteel van binnen te mogen bekijken. Klik op de pijltjes om de foto's te bekijken. 
 
Foto's zomerwandeling juni 2009 geplaatst
Nijswiller, 17-08-2009.
Op zondag 7 juni 2009 gidste Frans Frijns ons weer door het heuvelland rondom Nijswiller (richting Vijlen, Melleschet, Wahlwiller). Onder het genot van koffie en vlaai werd de wandeling in Wahlwiller, waar op die dag de jaarlijkse Wahlwillerdag plaatsvond, afgesloten. 
 
Kroedwusj gezegend
Nijswiller, 16-08-2009.
De 'kroedwusje' zijn gisteren voor aanvang van de avondmis door de pastoor in onze parochiekerk gezegend. Een aantal parochianen en heemkundeleden hadden de kruiden afgelopen donderdag geplukt en in bosjes gebonden. Er zitten 4 kruiden, 2 gewassen en walnotenblad in de 'wusje'. Een aantal foto's van het plukken zijn te vinden in de map van het kroedwusj plukken van vorig jaar. 
Kroedwusj plukken t.g.v. Maria Ten Hemelopneming
Nijswiller, 21-07-2009.
Op donderdag 13 augustus zullen, net als vorig jaar, kruiden worden geplukt die gebruikt zullen worden in de zogenaamde "Kroedwusj" t.g.v. Maria Ten Hemelopneming (15 augustus). Iedereen die wil helpen deze kruiden te plukken kan contact opnemen met Leo Klerks, Frans Frijns of Adry Weijenberg. De "Kroedwusje" zullen die dag ook worden gebonden.
 
Zomerwandeling op zondag 7 juni a.s.
Nijswiller, 30-05-2009.
Op zondag 7 juni organiseert de heemkundevereniging een zomerwandeling. Gids Frans Frijns zal ons weer over wegen en paden leiden en het een en ander vertellen over historie, flora en fauna. Deelname is voor iedereen en is gratis. Vertrokken wordt om 10.30 uur vanaf café A gen Baag. De wandeling zal ongeveer 2 uur later eindigen in Wahlwiller waar op dat moment het 6e jaarboek zal worden gepresenteerd door heemkundevereniging Wahlwiller. De wandeling gaat onder alle weersomstandigheden door.
 
Foto's Dodenherdenking on-line
Nijswiller, 11-05-2009.
Met de klanken van doedelzakmuziek begon de plechtige Dodenherdenking van vorige week maandag aan het kruispunt Rijksweg-Biesweg. Pastoor Reijnen herdacht tijdens zijn overweging niet alleen de slachtoffers van oorlogen, maar ook de slachtoffers van de aanslag in Apeldoorn, een aantal dagen tevoren. Kransen werden gelegd bij de plaquette aan de Biesweg, op het graf van Hein Hamacher en bij de gedenksteen van Hans Bertram in de kerk. Onder de 50 aanwezigen bevonden zich ook dit jaar weer familieleden van de gesneuvelden. 
 
Dodenherdenking 2009
Nijswiller, 04-05-2009.
Vanavond organiseert de heemkundevereniging voor de 5e keer de Dodenherdenking met kranslegging in Nijswiller. Aanvang 17.30 uur aan de Biesweg. Vervolgens in stille tocht naar het kerkhof alwaar een krans wordt gelegd op het graf van Hein Hamacher. In de kerk zal Wim Bertram een krans hangen onder de gedenkplaquette van zijn oom Hans, die in Nederlands-Indië sneuvelde.
 
Nieswieler Nujts, jaargang 5 nr. 1 ligt in uw brievenbus
Nijswiller, 30-04-2009.
Nummer 1 van de 5e jaargang van Nieswieler Nujts is vanavond bij elk huishouden in Nijswiller in de brievenbus gevallen.
 
Interessant bezoek aan boerderijmuseum Schimmert
Nijswiller, 29-04-2009.
Het uitstapje van afgelopen zondag naar het boerderij- en heemkundemuseum in Schimmert viel in de smaak bij de deelnemers van de heemkundevereniging. Naast de vaste collectie van boerenwerktuigen en gebruiksvoorwerpen van de eerste helft van de vorige eeuw, kon men paarden zien ploegen, waren er oude tractoren, een klompenmaker, werd op een ouderwetse manier planken gezaagd, werd gebakken in een oude oven, was er een mandenmaakster etc. Aan het einde van het bezoek werd de versgebakken vlaai geproefd.
Heemkundevereniging bezoekt boerderijmuseum in Schimmert
Nijswiller, 21-04-2009.
Op zondag 26 april zullen de leden van de heemkundevereniging het boerderij- en heemkundemuseum in Schimmert bezoeken. In de buurt van het museum zullen dan ook buitenactiviteiten plaatsvinden zoals: vlaaien bakken in een leemoven, klompen maken, ploegen met trekpaarden etc.
Kruisweg in Goede Week nog te bezichtigen
Nijswiller, Palmzondag 05-04-2009.
Tijdens de Veertigdagentijd van 2009 wordt de kruisweg van pater en kunstenaar Gerard Mathot in de kerk van Nijswiller tentoongesteld. De kruisweg lag in een oud klooster van de Redemptoristen en is door pastoor Reijnen tijdelijk naar Nijswiller gehaald om de mensen te laten genieten en mediteren bij deze kunstwerken. Mathot raakte tijdens de oorlog bevriend met Aad de Haas en diens invloeden zijn hier en daar te herkennen in Mathots werk. Deze kruisweg dateert van het begin van de zestiger jaren van de 20e eeuw. Een tijd waarin Mathot veel wandkleden ontwierp. L. Ewals schrijft in zijn 'Gerard Mathot, Redemptorist en kunstenaar' (Voorburg, 2003. p. 78): "Hij tekende de veertien staties in al hun soberheid, zonder aanduiding van plaats of tijd, met heel weinig figuren en met een ingetogenheid die herinnert aan het werk van Aad de Haas in Wahlwiller." Het oorlogsmonument van Eyserlinde is ook ontworpen door Gerard Mathot.
 
Gouden huwelijksfeest in Nijswiller
Nijswiller, 28-02-2009.
Het is komende week 50 jaar geleden dat Leentje en Toon Savelberg-Smeets, beiden lid van de Heemkundevereniging Nijswiller, in het huwelijksbootje stapten. We wensen het gouden echtpaar en hun kinderen en kleinkinderen een geweldige dag toe en hopen dat ze nog vele jaren samen gelukkig mogen zijn.
 
Nieuwe historische carnavalsfoto's geplaatst
Nijswiller, 21-02-2009.
Aan de vooravond van "dreej dul carnavalsdaag" hebben we een twintigtal historische carnavalsfoto's aan de verleden jaar geplaatste foto's toegevoegd. Dank aan de dames Mariet Bindels-Ploum, Louise Vaessen-Boumans en Jeanne Vaessen-Broers. Mocht u ook in het bezit zijn van soortgelijke foto's, dan zouden we het op prijs stellen als we ze mogen lenen om op de computer in te scannen. Wellicht treft u uw foto's in de toekomst ook aan op deze site.
 
Nieuwe agenda 2009 vastgesteld
Nijswiller, 16-01-2009.
Na de jaarvergadering en de succesvolle filmavond van gisteravond is de agenda voor 2009 voorlopig vastgesteld. Naast deze activiteiten zullen we een excursie organiseren, actief zijn binnen de werkgroepen, interviewen, vastleggen van oude gebouwen en archieven bezoeken. Daarnaast blijft een belangrijke taak het verzamelen en digitaliseren van foto- en filmmateriaal. Of we dit jaar een boekje publiceren is nog niet zeker.
 
2e Nijswiller filmavond op donderdag 15 januari a.s.
Nijswiller, 09-01-2009.
Na het succes van 2007 zal op donderdag 15 januari a.s. voor de 2e keer een Nijswiller filmavond plaatsvinden. De films die vertoond zullen worden dateren van 10 mei 1940 (stukje van de Duitse Wochenschau) tot en met 2004. Hubert Gehlen heeft een aantal films en foto-films samengesteld en een van de heemkundeleden heeft een aantal zelfgemaakte korte films in zijn privé-archief gevonden (8o-er jaren). Alle films zijn opgenomen in en om Nijswiller.
Aanvang: 20.30 uur.
Plaats: café 'A gen Baag', Kerkstraat, Nijswiller.
Gratis entree.
 
Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
Nijswiller, 24-12-2008.
Het bestuur van de heemkundevereniging Nijswiller wenst u allen een zalig kerstfeest en een gelukkig en gezond 2009 toe!
 
Nog slechts 7 historische Nieswieler-kalenders te koop
Nijswiller, 23-12-2008.
Voor de late beslissers bestaat nog de gelegenheid om in het bezit te komen van een historische Nieswieler-kalender. Er zijn nog 7 exemplaren voor € 4,- per stuk te koop. Deze kalender - met 13 historische foto's van Nijswiller - is leuk om cadeau te geven of te krijgen. Inlichtingen bij Adry Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller. Tel. 043-4511638.
Bestellen historische Nieswieler-kalender tot en met vandaag mogelijk
Nijswiller, 12-11-2008.
U kunt nog tot en met vandaag de 'historische Nieswieler-kalender 2009' bestellen. De kalender bevat 13 historische foto's van Nijswiller en kost € 4,- Er zal een klein aantal kalenders extra gedrukt worden voor de late beslissers. Maar wees er snel bij, want OP=OP! Sponsoren en leden ontvangen een gratis kalender.
Bestellen kan bij B. Gootjes, Kersenweide 5, Nijswiller. Tel. 043-4511586 of bij A. Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller. Tel. 043-4511638.
 
Adoptant van graf in Margraten ontvangt informatie
Nijswiller, 28-10-2008.
Mevrouw Louise Vaessen heeft onlangs een foto ontvangen van de soldaat op wiens graf zij al vanaf vlak na de oorlog bloemen legt. Een aantal weken geleden ontving ze geheel onverwacht een brief van Stanley Wengal, de 70-jarige neef van soldaat Adolphe Strojny. Soldaat Strojny sneuvelde op 23 februari 1945, vlak over de Nederlands-Duitse grens. Een paar dagen geleden ontving ze een foto van Strojny, genomen tijdens zijn examenjaar van de middelbare school. Strojny's neef was via het adoptiecomité aan het adres van mevrouw Vaessen gekomen en dankte haar hartelijk voor de goede zorgen van de afgelopen 60 jaar. Strojny's echtgenote (89) vertelde haar neef dat Adolphe van plan was om naar de kunstacademie te gaan als de oorlog was afgelopen en zeker nog eens wou terugkeren naar Nederland, want dat vond hij zo'n mooi land.
 
Wijnwandeling en wijn proeven geslaagd
Nijswiller, 20-10-2008.
Het weer heeft ons niet in de steek gelaten tijdens de wijnwandeling van gisteren. Ongeveer 30 deelnemers konden genieten van de interessante uitleg van Wim Gloerich over de wijnbereiding, de wandeling naar de wijngaarden in Wahlwiller en natuurlijk het proeven van de zelfgemaakte wijn.
 
Nijswillerse wijnwandeling en wijn proeven op zondag 19 oktober
Nijswiller, 15-10-2008.
Op zondag 19 oktober a.s. staat een heemkunde-themawandeling op het programma. Dorpsgenoot Wim Gloerich zal vertellen hoe in ons dorp wijn wordt geproduceerd en zal dit toelichten aan de hand van materialen en borrelende gistflessen. We verzamelen bij café ‘A gen Baag’ en zullen na een korte uitleg door Wim vanaf Nijswiller naar de wijngaard in Wahlwiller lopen. Aldaar is de mogelijkheid om de in ons dorp gemaakte wijn te proeven. Deelname is gratis en voor iedereen toegankelijk. Vertrek vanaf café ‘A gen Baag’ om 13.00 uur. Duur: 3 uur. De wandeling gaat onder alle weersomstandigheden door.

 
Even terug, deel 12: Natuur- en cultuurwandeling rondom Nijswiller, 30 september 2007
Nijswiller, 09-10-2008.
Ruim een jaar geleden namen ongeveer 30 mensen deel aan de natuur- en cultuurwandeling o.l.v. IVN-gids en heemkundelid Frans Frijns. Het was geweldig weer op die dag en Frans wist de deelnemers te boeien met zijn informatie over de omgeving. Zowel flora als fauna werden belicht tijdens deze wandeling. 
 
Prachtig feestweekend rondom pastoor Reijnen
Nijswiller, 30-09-2008.
Onze parochieherder, pastoor Ton Reijnen, heeft een geweldig feestweekend achter de rug. Op 20 en 21 september herdachten de kerkdorpen Eys, Wahlwiller en Nijswiller met hun pastoor dat hij 50 jaar geleden tot priester was gewijd. Op zaterdag 20 september vond er een meditatieve wandeling plaats die vanaf de kerk in Wittem, alwaar pastoor Reijnen als Redemptorist een groot deel van zijn leven woonde, naar de kerk van Wahlwiller leidde en vervolgens in Nijswiller in de Sint Dionysiuskerk eindigde. Koren zongen hem in de kerken toe en harmoniën deden hun uiterste best met hun muzikale felicitaties. De avond werd informeel voortgezet in Café 'A gen Baag'.
Op zondag 21 september werd pastoor Reijnen na een 6-Herenmis in de Sint Agathakerk te Eys door burgemeester van den Tillaar verrast met de mededeling dat hij aanwezig was om onze parochieherder de versierselen op te spelden die horen bij het Lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau. Het feest werd 's avonds voortgezet met een zeer druk bezochte receptie waarbij vele verenigingen en particulieren acte de présence gaven.
Ouderwets gezellig dorpsfeest
Nijswiller, 16-09-2008.
De inwoners van Nijswiller kunnen terugkijken op een heel gezellig en geslaagd dorpsfeest dat afgelopen weekend plaatsvond. Het jaarlijks terugkerend gemeentelijk drumbandtreffen vond dit jaar zijn climax nabij het 100-jarige café 'A gen Baag' in de Kerkstraat. De negen drumbands marcheerden vanaf 3 verschillende locaties, t.w. de Kolmonderstraat, d'r Welsch/Vossenstraat en de Westhoek, naar café 'A gen Baag'. Daar vonden de voordrachten van elke drumband plaats. Na de voordrachten ging het feest tot in de kleine uurtjes verder.
Het feest werd de volgende dag voortgezet met het Spätshoppen dat om 17.00 uur begon. De muzikale omlijsting was in handen van de Sinzelbach Musikanten. Om 18.00 uur presenteerde de heemkundevereniging haar eerste verzamelboekje aan de inwoners van Nijswiller. De Nijswillerse jubilarissen van 2008 - de families Bergmans, Wijnen,(50 jaar Bergmans & Wijnen) Franken (100 jaar café 'A gen Baag') en pastoor Reijnen (50 jaar priester) - ontvingen samen met de wethouder van cultuur, Ruud Verhoeven, een exemplaar van het boekje. Tevens had de heemkundevereniging een kleine expositie ingericht over de geschiedenis van het 100-jarige café. Deze expositie is zeker nog tot en met zondag te bekijken.
De voortzetting van het feest duurde tot diep in de nacht.

De 150 gedrukte heemkundeboekjes waren meteen na afgelopen zondag uitverkocht. Mensen die een of meerdere boekjes hebben besteld kunnen deze afhalen bij de familie Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller. Een 2e oplage van 100 boekjes is reeds besteld en geïnteresseerden kunnen een boekje bestellen bij de familie Weijenberg (tel. 043-4511638). 
 
Presentatie Heemkunde-verzamelboekje op 14 september in 'A gen Baag'
Nijswiller, 03-09-2008.
De Heemkundevereniging Nijswiller zal op zondag 14 september haar eerste verzamelboekje met de titel ‘Nieswieler, va vreuger bis noe’ presenteren in café A gen Baag aan de Kerkstraat in Nijswiller. Op die dag viert de familie Franken het 100-jarig bestaan van hun café. Dat is dé gelegenheid om tijdens het Spätshoppen het boekje rond 18.00 uur aan te bieden aan de café-eigenaren.
Na de eerdere publicaties, ‘Wegkruisen en andere monumenten van vroomheid in en om Nijswiller’ (2006) en het ‘Bröcheler fotoboek’ (2007) is nu een boekje samengesteld met artikelen over de 3 Nijswillerse jubilea die dit jaar werden en worden gevierd, t.w. het gouden jubileum van de firma Bergmans & Wijnen, het 100-jarig bestaan van café ‘A gen Baag’ en het gouden priesterjubileum van pastoor Ton Reijnen. Ook zal het boekje worden aangeboden aan de andere jubilaressen.
Naast de bovengenoemde artikelen is aandacht besteed aan een stukje algemene geschiedenis van Nijswiller, het Nijswillers dialect (met het begin van een woordenlijst), de geschiedenis van de kerk, de gebruiken rond de ‘kroedwusj’, oude recepten en tenslotte een aantal historische foto’s. Het rijk geïllustreerde 96 pagina’s tellend boekje is vanaf zondag 14 september te koop voor slechts € 6,- . Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij Adry Weijenberg, voorzitter van de heemkundevereniging, tel. 043-4511638. Hier kunt u ook al boekjes reserveren. 
 
Kroedwusj gebonden en gezegend
Nijswiller, 16-08-2008.
Vrijdagmorgen 15 augustus heeft een aantal HKV-ers de geplukte kruiden in de kerk in bosjes gebonden. Het laatste ingrediënt, het walnotenblad, werd vers bij de bosjes gevoegd. Vandaag zegende pastoor Reijnen de kroedwusj tijdens de Eucharistieviering. In totaal waren er 120 bosjes gebonden. Voor diegene die niet in de gelegenheid was om vandaag in de kerk aanwezig te zijn; de overgebleven bosjes staan in een doosje achter in de kerk.
 
Kroedwusj geplukt
Nijswiller, 13-08-2008.
Afgelopen week heeft een aantal inwoners van Nijswiller verschillende (on)kruiden geplukt die zullen worden gebonden in boeketjes voor de zegening van Kroedwusj ter gelegenheid van het kerkelijk feest van Maria ten Hemelopneming. De boeketjes zullen a.s. vrijdagmorgen om 9.00 uur in de kerk worden samengesteld. Op die dag wordt ook nog vers walnotenblad geplukt. De dag daarna, zaterdag 16 augustus, zullen de boeketjes gezegend worden in de parochiekerk van de Heilige Dionysius te Nijswiller. Meer achtergrondinformatie over de traditie van de Kroedwusj zult u kunnen lezen in het heemkundeboekje dat half september zal worden gepubliceerd.
 
Kroedwusj plukken
Nijswiller, 03-08-2008.
In de loop van de volgende week zal een groepje parochianen/hkv-leden gewassen gaan plukken t.b.v. de 'kroedwusj'-zegening die zal plaatsvinden op zaterdag 16 augustus a.s. De mensen die zich hebben opgegeven om te gaan plukken zullen aan het begin van de week worden benaderd.
 
Heemkundevereniging aanwezig tijdens Luikse Marktfeesten Wahlwiller
Nijswiller, 02-08-2008.
Een aantal leden van de Heemkundevereniging Nijswiller is dit weekeinde in Wahlwiller om tweedehands spullen te verkopen ten bate van de verenigingskas. Op zaterdag was een delegatie van het gemeentebestuur aanwezig tijdens de opening van de 46e editie van de Luikse Marktfeesten. Natuurlijk namen ook zij een kijkje bij de stand van de HKV.
 
Even terug, deel 11: Inzegening wegkruis Karstraat, 2 mei 2008
Nijswiller, 16-06-2008.
Een vijfentwintigtal inwoners van de parochies Eys en Nijswiller waren vrijdag 2 mei j.l. getuigen van de inzegening van het nieuwe wegkruis aan de Karstraat, enkele honderden meters van de plek waar vroeger de hoeve 'de Morgenster' stond. Het kruis is geplaatst door het IVN Eys. Nadat een lid van het IVN uitleg gaf over de symbolische betekenis van de ringen in het kruis, zegende pastoor Reijnen het wegkruis in.
Bericht uit de Verenigde Staten
Nijswiller, 24-05-2008.
Onderstaand bericht ontvingen wij van Brenda Burchfield-Scalf uit Knoxville, Tennessee, Verenigde Staten. Zij is de dochter van Andrew J. Scalf die begraven is op de Amerikaanse militaire begraafplaats in Margraten.


To the people of Nyswiller:
What a beautiful tribute to our fathers. Knowing that you haven't forgotten and that you care for them as though they were own family is a burden lifted from my shoulders. Thank you sounds a bit pale in comparison to what I would like to say.
May God Bless You for caring about our fallen fathers. And for me, most especially PFC Andrew James Scalf, who was killed Feb. 27, 1945 in Gerderath, Germany.
Brenda and Sam Burchfield and daughters Christina, Brittany and grandchildren Will, Morgan, and Mary-Claire.
Brenda Scalf-Burchfield
www.455thAAA.com
 
We herdenken de Amerikaanse gevallenen van de 2e Wereldoorlog
Nijswiller, 18-05-2008.
Zoals we reeds hebben aangegeven in het laatste 'Nieswieler Nujts' plaatsen we deze week foto's van graven van Amerikaanse militairen. Deze graven zijn geadopteerd door (oud)inwoners van Nijswiller of door leden van de Heemkundevereniging. Door deze foto's te plaatsen willen we alle gesneuvelde bevrijders herdenken. Volgende week zondag, 25 mei, zal in Margraten de jaarlijkse Memorial Day plaatsvinden. Hier zullen vele adoptanten van graven aanwezig zijn. 
 
Eerste Heilige Communie in Wahl- en Nijswiller
Nijswiller, 11-05-2008.
Op deze prachtige Pinksterzondag feliciteren we alle communicantjes van Wahl- en Nijswiller en hun families. De Eerste Heilige Communiemis vindt plaats in de kerk van Wahlwiller. De dankmis zal morgen, 12 mei, plaatsvinden in de kerk van de Heilige Dionysius te Nijswiller.
 
Dodenherdenking in Nijswiller, 4 mei 2008
Nijswiller, 09-05-2008.
Voor de vierde keer organiseerden we op zondag 4 mei j.l. de Dodenherdenking met kranslegging in Nijswiller. De deelnemers liepen na de kranslegging aan de Biesweg in stille tocht door de Kerkstraat. De stilte werd slechts doorbroken door het luiden van de kerkklokken. Op het kerkhof werd aansluitend aan Bèr Gootjes' overweging een krans op het graf van Harrie Hamacher gelegd. Kinderen overhandigden deze krans aan de zoon van Harrie Hamacher. In de kerk plaatste Wim Bertram uit Arensgenhout een krans bij de plaquette ter nagedachtenis aan zijn oom Hans.
 
Even terug, deel 10: Dodenherdenking in Nijswiller, 4 mei 2007
Nijswiller, 04-05-2008.
Op deze dag van de Nationale Dodenherdenking kijken we even terug naar verleden jaar. Ook deze keer zijn weer familieleden van de gesneuvelden aanwezig en uit hun reacties mogen we concluderen dat ze het bijzonder vinden om elk jaar weer naar Nijswiller te komen om te herdenken. We hopen dat ze vanavond ook weer in de gelegenheid zullen zijn om naar ons dorp te komen.
De herdenking begint om 17.30 uur bij de Biesweg. We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de Dodenherdenking. We beginnen bewust om 17.30 uur zodat belangstellenden op tijd in Wittem kunnen zijn om deel te nemen aan de officiële gemeentelijke Dodenherdenking.
 
Even terug, deel 9: Dodenherdenking in Nijswiller, 4 mei 2006
Nijswiller, 03-05-2008.
Aan de vooravond van de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking, gaan we even terug naar de herdenking in ons dorp 2 jaar geleden. Tijdens de stille tocht door de kerkstraat kon men de klanken horen van een doedelzak. Bij aankomst op het kerkhof was een reservist het 'Amazing Grace' aan het spelen. Ongetwijfeld zorgde dit voor het nodige kippenvel bij de deelnemers van deze herdenking.
 
Even terug, deel 8: Dodenherdenking in Nijswiller, 4 mei 2005
Nijswiller, 01-05-2008.
De eerste officiële activiteit van de heemkundevereniging was de organisatie van de Dodenherdenking in Nijswiller op 4 mei 2005. Onder grote belangstelling onthulden de weduwe van soldaat Frans Huntjens en de zoon van soldaat Harrie Hamacher een plaquette aan de Biesweg, nabij de plaats waar hun dierbaren op 10 mei 1940 het leven lieten. De aanwezigen liepen daarna in een stille tocht naar het kerkhof. Broeder Lambertus van de Sint Benedictusabdij las bij het graf van Harrie Hamacher een overweging voor waarna de 'Last Post' werd gespeeld. Na de kranslegging speelden Frans Ploemen en Ton Olischlager 'het Wilhelmus' vanaf de trappen van de familie Kremer. De ceremonie werd afgesloten in de kerk alwaar dhr. Smeets uit Schin op Geul een gedicht voorlas dat geschreven was door een vriend van Frans Huntjens. Tenslotte was het de familie Bertram die een krans plaatste onder de gedenkplaquette van Hans Bertram die in 1946 sneuvelde in voormalig Nederlands-Indië. Aansluitend vertrok een delegatie naar Schin op Geul om een krans te leggen op het graf van soldaat Frans Huntjens.
Tekst Nieswieler Nujts nu ook online
Nijswiller, 28-04-2008.
De tekst van het Nieswieler Nujts - jaargang 4, nummer 1 - is nu ook online te lezen. Het is voor ons alleen mogelijk om de tekst met maximaal 3 foto's te plaatsen. Wanneer de hele website is ge-update, willen we de voorgaande edities van het Nieswieler Nujts ook aan onze website toevoegen. Dank aan onze sponsors, die het mogelijk maken dat we o.a. Nieswieler Nujts kunnen uitgeven. 
 
Feest in Nijswiller, 26 april 2008
Nijswiller, 26-04-2008.
Vandaag is feest in het dorp. De firma Bergmans & Wijnen bestaat 50 jaar. Op het parkeerterrein van de firma B&W staat een grote tent en het hele dorp mag weten dat er feest gevierd wordt, want de feestmuziek zal tot laat in de nacht te horen zijn. De heemkundevereniging wenst de firma Bergmans & Wijnen van harte proficiat en veel voorspoed voor de toekomst.
Een andere blijde gebeurtenis is dat mevrouw Lydia Jongkamp sinds gisteren, vanwege haar maatschappelijke verdiensten, Koninklijk onderscheiden is en daardoor Lid is in de Orde van Oranje-Nassau. Ook haar wensen we van harte proficiat.
Tenslotte speelde harmonie Excelsior de sterren van de hemel tijdens het jaarlijkse voorjaarsconcert in het Sophianum aan de Hofstraat. De aanwezigen werden getrakteerd op een aantal mooie muziekstukken. De 'Musikverein Prummern' liet zich als gastvereniging van zijn beste kant zien.
 
Nieswieler Nujts, jaargang 4 nr. 1 ligt in uw brievenbus
Nijswiller, 26-04-2008.
Als u in Nijswiller woont, dan ligt Jaargang 4, nummer 1 van het Nieswieler Nujts op zondagmorgen 27 april in uw brievenbus. Leden die niet woonachtig zijn in Nijswiller krijgen het Nieswieler Nujts zo spoedig mogelijk thuis gestuurd. 
 
Geen archeologische vondst onder kruispunt Nijswiller
Nijswiller, 22-04-2008.

Het volgende bericht stond gisteren in het Limburgs Dagblad.

"Als het kruispunt van Nijswiller straks wordt afgegraven om daar een grote rotonde aan te leggen, zal er niets van archeologische waarde boven de grond komen." Dat zegt de provincie Limburg. De provincie baseert dit volgens een woordvoerster op twee proefgravingen die vorige week woensdag zijn verricht. Ook uit een archeologisch onderzoek dat vorig jaar nog heeft plaatsgevonden blijkt volgens haar niet dat er iets van waarde onder de grond ligt.
Zo’n anderhalve maand geleden bracht de gemeente Gulpen-Wittem naar buiten dat ze denkt dat er een aardige archeologische vondst gedaan kan worden onder het kruispunt. Dit vermoeden baseert de gemeente op aanwijzingen van een oud-verkeersdeskundige van de provincie. Er zouden grote blauwstenen blokken met pionnen van zo’n zeventig tot tachtig centimeter erop onder de grond liggen. De blokken stonden in de jaren vijftig langs de weg van Nijswiller naar Baneheide, om te voorkomen dat automobilisten van de weg afweken. In 1956 zijn ze volgens de oud-medewerker weggehaald en in een gat onder het kruispunt gestopt.
Wethouder Jan Bormans, die al een kunstwerk wilde maken van de vondst, zegt het oordeel van de provincie „prematuur” te vinden. „Er is naar mijn weten nog geen onderzoek geweest, dus weten we ook niet wat er ligt.”
----------------------------------------------------------------------
Naschrift heemkundevereniging:
Het zou natuurlijk geweldig zijn als er daadwerkelijk voorwerpen van historische waarde
zouden liggen. Belangrijk is dat we onze oren en ogen goed de kost moeten geven als de graafwerkzaamheden gaan beginnen. Het zou zonde zijn als bepaalde voorwerpen niet bewaard zouden blijven voor de huidige en toekomstige generaties. Mocht u tijdens de werkzaamheden als toevallige passant voorwerpen zien liggen neem dan a.u.b. zo spoedig mogelijk contact op met een bestuurslid van de heemkundevereniging, dan kunnen wij in ieder geval de voorwerpen op foto en film vastleggen.
 
Even terug, deel 7: Inzegening wegkruis bij hoeve Schulsberg, 18 juni 2006
Nijswiller, 21-04-2008.
Een mooier moment voor de inzegening van het door de heemkundevereniging geplaatste wegkruis hadden we niet kunnen wensen. Op deze zonnige 18e juni 2006 werd tijdens de jaarlijkse Sacramentsprocessie het wegkruis bij hoeve Schulsberg door pastoor Reijnen ingezegend. Een grote groep dorpsgenoten was aanwezig bij deze plechtige gebeurtenis.
 
Even terug, deel 6: Plaatsing wegkruis, 15 juni 2006
Nijswiller, 13-04-2008.
Eindelijk was het dan zover, op donderdag 15 juni 2006 konden we het laat-19e eeuwse gietijzeren kruis plaatsen nabij hoeve Schulsberg. Oorspronkelijk was dit een grafkruis uit de omgeving van het witte stadje Thorn. Door bemiddeling van Jochen Reinders werd het kruis in het voorjaar van 2006 verkregen bij Frans Nijskens, antiekhandelaar te Lemiers en door André Kaelen geschonken aan de heemkundevereniging van Nijswiller. Op woensdag 14 juni werd door de gemeente Gulpen-Wittem toestemming gegeven om het kruis te plaatsen bij het kruispunt nabij hoeve Schulsberg aan de Schulsbergweg. Het kruis, dat helemaal onder de teer zat, werd weken van tevoren zorgvuldig schoongemaakt en geverfd door Hub Bindels en door Math Hendriks voorzien van metalen beugels die met het voetstuk van het kruis in beton zouden worden gezet. Een werkgroep van de heemkundevereniging heeft het kruis op donderdag 15 juni geplaatst en rond de voet voorzien van keien die welwillend werden afgestaan door Rijkel Groenveld jr. De spreuk “Leef Herregödje besjerm ós durp” werd bedacht door Adry Weijenberg en door zijn vrouw Hermien op het bordje geschilderd. Omdat men door deze spreuk onheil over het dorp wil afweren is het kruis een afweerkruis. Heemkundelid Angela Vanweersch zet vanaf de plaatsing regelmatig een bloemetje of een kaarsje bij het kruis.
 
Jeugdlid Sean Hendriks in weekblad Trompetter
Nijswiller, 04-04-2008.
De oplettende lezer heeft hem al herkend: ons jeugdlid Sean Hendriks op de voorpagina van weekblad de Trompetter. Sean, onze fossielenverslaafde dorpsgenoot vertelt in het artikel van Leo Jaspers over zijn interessante vrijetijdsbesteding. Gewapend met allerlei geologen-attributen trekt Sean ten strijde om op het einde van de dag met zijn trofeeën huiswaarts te keren. Na onze jaarvergadering van donderdag 17 januari jl. vertelde Sean over zijn unieke vondst van 2007. Hij vond toen in een Belgische groeve een hele kleine wervel van een baby-schildpad uit de Krijtperiode. Deze vondst blijkt uiterst uniek te zijn en zelfs paleontologen uit de Verenigde Staten zouden hierin geïnteresseerd zijn.
Na diezelfde jaarvergadering vertelde Sean over zijn uitgebreide fossielenverzameling.
Even terug, deel 5: Heemkunde bezoekt kasteel Nijswiller, 2 oktober 2005
Nijswiller, 03-04-2008.
Ruim tweeënhalf jaar geleden kregen we van pater Piet Krachtwijk toestemming om met de heemkundevereniging het kasteel van Nijswiller te bezichtigen. Piet Krachtwijk, die destijds Temenos leidde, was vanwege zeer dure aanpassingen t.b.v. de brandveiligheid genoodzaakt om Temenos elders onder te brengen. Hij vond dan ook een nieuw onderkomen in Epen. Vlak voor zijn vertrek mochten we het hele kasteel van de kelder tot de nok van het dak bekijken. Op deze zonnige herfstdag maakten ongeveer de helft van het aantal leden daar dankbaar gebruik van.
 
Even terug, deel 4: Eerste presentatie heemkundevereniging, 17 februari 2005
Nijswiller, 30-03-2008.
Het is inmiddels ruim 3 jaar geleden dat we ons als heemkundevereniging presenteerden aan de Nijswillerse bevolking. De informatiebijeenkomst van 17 februari 2005 werd druk bezocht. De doelstellingen werden uitgelegd en er werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen. We lieten een kopie zien van de akte van de abdij van Burtscheid uit 1179 waarin Nijswiller - voor zover bekend - voor het eerst werd genoemd. Het schutterszilver van schutterij St. Dionysius mocht voor één keer uit de gemeenteraadszaal terug naar Nijswiller. Broeder Lambertus Moonen van de abdij Sint Benedictusberg uit Mamelis hield een lezing over de bewoners van het 'Huis te Nyswilre', het kasteel van Nijswiller. De avond werd afgesloten door iedere aanwezige een historische foto van Nijswiller aan te bieden als herinnering aan deze eerste bijeenkomst. 
 
Zalig Paasfeest!
Nijswiller, 23-03-2008.
Het bestuur van de Heemkundevereniging Nijswiller wenst iedereen een Zalig Paasfeest!
 
Klimaatbosje langs Biesweg, deel 2
Nijswiller, 22-03-2008.
Uiteraard willen we u de foto's van het nieuwe klimaatbosje niet onthouden.
 
Klimaatbosje langs Biesweg
Nijswiller, 22-03-2008.
Al wandelend over de Biesweg richting Hilleshagen komt men er ongetwijfeld aan voorbij: het nieuwe klimaatbosje van Nijswiller. Afgelopen week heeft het Limburgs Landschap en Landschapsbeheer een drietal walnotenbomen geplant in de 'Janssens wei', het weiland aan de oostzijde van de Biesweg. Op de website van Landschapsbeheer lezen we het volgende:
"De nieuwe aanplant maakt onderdeel uit van de landelijke klimaatcampagne HIER. In dat kader verschijnen overal in driehoeken van walnotenbomen klimaatbosjes die iedereen prikkelen om zelf actie te ondernemen tegen de klimaatverandering".
Een RVS-bordje geeft meer informatie:
"HIER. Dit is een klimaatbosje. De bomen zijn op dit moment bezig CO2 te binden. Dat is hard nodig, want CO2-uitstoot is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. De twaalf provinciale Landschappen en Landschapsbeheer Nederland werken hier aan de oplossing van het klimaatprobleem.
 
Padden in de Maygats
Nijswiller, 15-03-2008.
Wanneer u rond deze tijd van het jaar 's avonds door de Maygats (of gewoon "de gats") loopt is de kans groot dat tientallen padden uw weg kruisen. De padden, die niet zomaar wegspringen als u bij hen in de buurt komt, zijn in het voortplantingsseizoen (maart-april) op weg naar de natte gedeelten in de nabij gelegen weilanden en de Selzerbeek. Voor de voortplanting zijn ze namelijk afhankelijk van water. Soms worden hiervoor grote afstanden afgelegd. Padden lopen terwijl kikkers springen. Wees voorzichtig met honden en kijk goed waar u uw voeten neerzet.
 
Lezing over evacuatie Kerkrade
Nijswiller, 10-03-2008.
In café de Verwondering in Wahlwiller zal a.s. woensdag 12 maart een lezing worden gehouden over de evacuatie van de burgers van Kerkrade in september-oktober 1944. Kerkrade lag in het najaar van 1944 langere tijd in de vuurlinie en voor de veiligheid van de bewoners werd - op bevel van de Duitsers - besloten dat Kerkrade vóór 25 september geëvacueerd diende te zijn. Dhr. Hub Schetters zal op uitnodiging van de stichting Heemkunde Wahlwiller vertellen over de evacuatie en de opvang van een groot aantal van deze mensen in de gemeente Wittem. Ook de inwoners van Nijswiller hebben destijds hiermee te maken gehad en er werden dan ook meer dan 150 Kerkradenaren tijdelijk in huis genomen. De werkgroep 2e Wereldoorlog van de heemkundevereniging Nijswiller zal aanwezig zijn tijdens deze lezing
Historische archieven van Gulpen-Wittem naar Rijckheyt
Gulpen, 05-03-2008.
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Gulpen-Wittem en Rijckheyt is niet zo zeer heemkundig dorpsnieuws, maar wel zeer belangrijk nieuws voor onderzoekers die regelmatig de archieven induiken. Vanaf vandaag zijn de historische archieven van de gemeente Gulpen-Wittem officieel ondergebracht in de archiefdepots van Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis. Rijckheyt bevindt zich in het gebouw van het Thermenmuseum te Heerlen. De archieven betreffende de periode 1795 - 1981 en de foto- en prentbriefkaartencollecties van onze huidige gemeente, maar ook van de voormalige gemeenten Slenaken, Wijlré en Wittem worden nu beheert door Rijckheyt. Deze overbrenging - waarmee reeds vorige zomer werd gestart - werd officieel bekrachtigd door het ondertekenen van de overeenkomst door de wethouders Verhoeven (Gulpen-Wittem) en Duijf (Heerlen). De plaatselijke heemkundeverenigingen waren uitgenodigd om bij deze historische gebeurtenis aanwezig te zijn.
Tijdens deze avond werd ook ingegaan op het belang van het Internet met betrekking tot onderzoeken. In de toekomst wil men zoveel mogelijk archieven digitaliseren om zo ook een groter publiek te kunnen voorzien van informatie. Men zou in de toekomst als het ware vanuit de luie stoel archieven kunnen raadplegen zonder daarvoor daadwerkelijk naar het archief zelf te gaan.
Op de website van Rijckheyt kunt u alvast een voorproefje nemen.
 
Overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog
Nijswiller, 02-03-2008.
Tijdens onze zoektochten naar informatie over de Tweede Wereldoorlog praten we regelmatig met dorpsbewoners. Zo nu en dan krijgen we ook tastbare herinneringen onder ogen, daterend uit een tijd die bij sommigen diepe sporen heeft achtergelaten. Zelfs bij mensen die de oorlog als klein kind hebben meegemaakt staan sommige gebeurtenissen nog heel scherp op het netvlies.
Zo'n 2 jaar geleden liet dorpsgenoot Ben Erkens ons een 'Nieuwe Testament' zien dat door een Amerikaanse soldaat bij de boerderij van zijn vader in Slenaken was achtergelaten tijdens de winter van 1944-45. Vader Hubert Erkens had destijds geallieerde vliegeniers de grens over geholpen en werd na de oorlog hiervoor onderscheiden. Ben bood aan om het 'Nieuwe Testament' terug te laten bezorgen bij de rechtmatige eigenaar. In de zomer van 2006 ging een van de HKV-leden met zijn familie naar vrienden in Tennessee in de Verenigde Staten en probeerde m.b.v. hun vrienden korporaal Paris E. Gentry of een familielid te traceren en het boekwerkje te overhandigen. Ondanks alle inspanningen konden we de korporaal noch zijn familie terugvinden. Sindsdien is het 'Nieuwe Testament' weer terug in huize Erkens.
Een ander item dat onze aandacht trok was een klein roulettespel dat door een Duitse soldaat op dezelfde boerderij was achtergelaten. Het spelletje behoorde toe aan een zekere Ernst Randler. Bang om het kwijt te raken schreef Ernst zijn naam in het dekseltje, maar het mocht niet baten: hij is het al meer dan 60 jaar kwijt.
Even terug, deel 3: Wegkruisenwandeling en uitgave wegkruisenboekje, 27 augustus 2006
Nijswiller, 24-02-2008.
We zullen de komende tijd, totdat we alles hebben ge-update, heen en weer springen in de geschiedenis van onze heemkundevereniging.
Vandaag gaan we terug naar zondag 27 augustus 2006. Op deze dag werd rondom Nijswiller, Bocholtz en Baneheide gewandeld. Het thema van de wandeling was "wegkruisen". De werkgroep "wegkruisen" had een wandeling uitgestippeld en tevens een publicatie geschreven met als titel "Wegkruisen en andere monumenten van vroomheid in en rondom Nijswiller". Het boekje had een oplage van 150 stuks en is uitverkocht. De eerste twee exemplaren werden enkele dagen voor de wandeling aangeboden aan pastoor A. Reijnen en aan broeder Lambertus Moonen van de abdij Sint Benedictusberg in Mamelis. Laatstgenoemde schreef de inleiding van het wegkruisenboekje.
 
Even terug, deel 2: Foto's carnavalsexpositie toegevoegd
Nijswiller, 23-02-2008.
Tijdens het jubileumfeest van de S.V. Nijswiller en C.V. de Baagratte op 19 juni 2005 kregen we het verzoek van de carnavalsvereniging om in november van datzelfde jaar tijdens hun officiële receptie een kleine expositie in te richten over de jubilerende "grote" carnavalsvereniging die toen 33 jaar bestond. De Kling Baagratte hadden vijf jaar eerder hun 3 X 11 jarig jubileum gevierd.
 
Even terug, deel 1: Foto's expositie jubilea S.V. Nijswiller/C.V. Baagratte geplaatst
Nijswiller, 17-02-2008.
De komende weken/maanden zult u regelmatig foto's tegenkomen die in de afgelopen 3 jaar zijn genomen tijdens activiteiten waaraan de heemkundevereniging deelnam of zelf organiseerde. We beginnen met een aantal foto's die gemaakt zijn tijdens de door de heemkundevereniging ingerichte expositie tijdens het jubileumfeest van de S.V. Nijswiller en de C.V. de Baagratte op zondag 19 juni 2005.
 
Historisch Nijswiller even in beeld
Nijswiller, 08-02-2008.
Afgelopen woensdag vertoonde televisiezender L1 de documentaire 'Onderaards in oorlogstijd'. Aan het begin van die aflevering was een aantal filmbeelden te zien die op 10 mei 1940 waren opgenomen door mensen van de Duitse propagandacompagnie die meereden met de 4e Pantserdivisie. Een Duitse half-track (een truck met wielen en rupsbanden) reed vanaf de Kerkstraat de Rijksweg op richting Maastricht. De Nijswillerse jeugd keek toe en de Duitse militairen zwaaiden naar de bevolking. Even later verscheen een truck en op de achtergrond was duidelijk de stal van boerderij Jeukens nog te zien op de plek waar nu de Schulsbergweg begint.
Volgende week, woensdag 13 februari, zal deel 2 worden vertoond en op 20 februari deel 3. Of de beelden van Nijswiller dan weer te zien zijn is onbekend.
 
Historische carnavalsfoto's, deel 3
Nieswieler, zóndig 03-02-2008.
Óp dizze sjunne, zonnige carnavalszóndig plaatsje v'r 't litste deel van de auw carnavalsfoto's v'r dit jaor. Väöl sjpas!! Alaaf!!!
Historische carnavalsfoto's, deel 2
Nijswiller, 30-01-2008.
Dankzij mevrouw L. Vaessen-Boumans hebben we vandaag weer een aantal historische carnavalsfoto's kunnen plaatsen. De meeste foto's zijn genomen tijdens de 1e en de 2e optocht in Nijswiller, respectievelijk in 1967 en 1968.
 
Historische carnavalsfoto's, deel 1
Nijswiller, 25-01-2008.
Carnaval staat voor de deur. Voor ons aanleiding om eens diep in de fotoalbums te duiken. We bijten de spits af met deze drie foto's, op een foto een groep Nijswillerse kannibalen, op een foto een dansend paar (waarschijnlijk in zaal Maassen of in de oude gymzaal van de basisschool) en op de andere foto Jan Ploum als muzikant, gemaakt bij 't krütske, met ernaast August Maassen die eenzelfde instrument bespeelde bij harmonie Excelsior.
De komende dagen zullen meerdere carnavalsfoto's worden geplaatst, met name van de allereerste optocht in Nijswiller. Zou u graag uw oude carnavalsfoto's op deze site willen zien, neem dan contact op met onze fotoarchivaris Erik Kaczorowski. (043-4512554)
 
Nieuwe website Heemkundevereniging Nijswiller online
Nijswiller, 17-01-2008.
De Heemkundevereniging van Nijswiller heeft vanaf vandaag een geheel vernieuwde site. Op deze site kan informatie sneller worden geplaatst en toegevoegd. Mocht u vragen of ideeën hebben schroom dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden. Hun gegevens zijn te vinden onder het kopje 'werkgroepen'.